Aanvraagprocedure visum voor klinisch orthopedagoog

(15-11-2019) Sinds kort is het mogelijk om op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een visum als klinisch orthopedagoog aan te vragen.

Sinds kort is het mogelijk om op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een visum als klinisch orthopedagoog aan te vragen.

Het visum laat toe om een erkend gezondheidszorgberoep (in dit geval de klinische orthopedagogiek) wettelijk uit te mogen oefenen. Het wordt door de FOD Volksgezondheid uitgereikt op basis van het universitair diploma.

Alle informatie rond de erkenning als klinisch orthopedagoog, inclusief de procedure om het visum aan te vragen, kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Volksgezondheid.

De aanvraag voor het visum voor klinisch orthopedagogen kan via het portaal van de overheid.