Masterproefprijs "Professor Eric Broekaert"

(18-02-2020) Tijdens het academiejaar 2019-2020 wordt de masterproefprijs "Professor Eric Broekaert" voor de tweede keer uitgereikt. Dit initiatief is een samenwerking tussen de Vakgroep Orthopedagogiek van de UGent en uitgeverij Gompel&Scavina.

Eric BroekaertWaarvoor staat de masterproef

Professor Broekaert (1951-2016) was jarenlang hoogleraar-voorzitter van de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. De masterproefprijs wordt toegekend aan de meest verdienstelijke scriptie in het brede veld van de orthopedagogiek. De masterproefprijs "Professor Eric Broekaert" wil zo onderzoek stimuleren en honoreren dat een bijdrage levert aan de wetenschappelijke kennis rond en praktijkgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties. In de traditie van de integratieve handelingsorthopedagogiek van Professor Broekaert komen zowel fundamenteel-theoretische als empirische studies in aanmerking, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (of een combinatie van beide) kunnen worden gehanteerd. Om in aanmerking te komen dienen masterproeven aan te sluiten bij de definitie van orthopedagogiek zoals die door Eric Broekaert en collega's werd uitgewerkt:

"Orthopedagogiek is de wetenschap van het methodisch, integratief en zinvol sociaal interactief handelen in opvoedkundige situaties die als problematisch ervaren worden, met als doel de leefsituatie, kwaliteit van leven en participatie in de maatschappij van alle betrokkenen te verbeteren, en dit door wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden."

logo Gompel en Scavina

Welke masterproeven komen in aanmerking?

Masterproeven in het vakgebied van de orthopedagogiek en ingediend aan een Belgische of Nederlandse universiteit komen in aanmerking. De masterproef dient – in brede zin – gericht te zijn op onderzoek naar de ondersteuning van (de meest) kwetsbare personen, groepen en hun context in de samenleving.

De masterproef moet beoordeeld zijn tijdens één van de afgelopen twee academiejaren (2017-2018 of 2018-2019) voor de uiterlijke indiendatum van 29 mei 2020. De masterproef moet gehonoreerd zijn met een score van minstens 14/20 (of het equivalent ervan). Studenten moeten, bij het insturen van hun masterproef, tevens afgestudeerd zijn in de opleiding waartoe de masterproef behoort. Men kan slechts één keer met dezelfde masterproef deelnemen aan deze masterproefprijs.

Wat houdt de prijs in?

  • De laureaat ontvangt een geldprijs van 500 euro.
  • De laureaat en de andere geselecteerde kandidaten op de shortlist krijgen tevens de mogelijkheid om een verkorte versie van hun masterproef als artikel voor te leggen aan het tijdschrift “Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk”.

Hoe deelnemen?

Volgende documenten dienen voor 29 mei 2020, 24.00 uur, elektronisch te worden bezorgd via het e-mailadres orthopedagogiek@ugent.be:

Laureaten

Amandine Van der Aa, afgestudeerd als orthopedagoge aan de UGent in 2017, mocht in 2019 als eerste de masterproefprijs 'Professor Eric Broekaert'  in ontvangst nemen. De jury loofde Amandine voor haar zeer goede en originele scriptie, die getuigt van “een degelijke wetenschappelijke onderbouw, maatschappelijke relevantie en creatieve benadering in opzet en uitbouw.” De masterproef is in het Engels geschreven en focust op het alledaags leven van Zuid-Soedanese jongeren in vluchtelingennederzettingen in Noord-Oeganda en werd begeleid door Julie Schiltz en prof. Wouter Vanderplasschen. Voor deze prijs komen masterproeven in aanmerking, ingediend aan een Belgische of Nederlandse universiteit in de afgelopen twee jaar, die – in de breedste zin – gericht zijn op onderzoek naar de ondersteuning van (de meest) kwetsbare kinderen en volwassenen en hun context in de samenleving.  
Je kan de volledige scriptie hier downloaden.