Vacature (60%) wetenschappelijk medewerker onderzoek "Schoolaanvullend, schoolvervangend en integraal aanbod"

(08-12-2020)

De vacature betreft een opdracht als deeltijdse onderzoeker op een project uitgeschreven door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). VGC is een overheidsinstelling die onder meer onderwijs inricht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name de scholen voor buitengewoon onderwijs Kasterlinden en Zaveldal alsook het CLB N-Brussel.

De bovengenoemde onderwijsinstellingen kennen een leerlingenpopulatie met verhoogde zorgnoden. Echter zijn er in de Brusselse context onvoldoende hulpverleningsinitiatieven voor deze leerlingen om hun extra zorgbehoeften te beantwoorden. Ook ontbreekt dikwijls een hulpverleningstraject rond het netwerk van de leerlingen. VGC wil een passend hulpverleningsaanbod voorzien om aan de onvervulde behoeften tegemoet te komen.

Op vraag van VGC is een onderzoek uitgeschreven met vier deelopdrachten:

 

  1. Een situatie-analyse uitvoeren die de volgende onderdelen bevat:

Een overzicht genereren van de zorg- en ondersteuningsbehoeften van (de leerlingen   en ouders van) de betrokken onderwijsinstellingen

Een overzicht genereren van het zorgaanbod dat de onderwijsinstellingen reeds voorzien.

Een overzicht genereren van de huidige onderwijs- en welzijnspartners van de VGC-onderwijsinstellingen

  1. Een inhoudelijke en organisatorische vertaling maken van de zorgbehoeften. Dit luik bevat volgende onderdelen:

Adviseren van een hulpverleningsaanbod, passend bij de gedetecteerde hulpvragen

Overzicht van de benodigde capaciteit om dit hulpverleningsaanbod te realiseren, uitgedrukt in beoogde doelgroepen, aantal cliënten, intensiteit, frequentie en duur van de hulpverlening en personeelsprofielen

  1. Infrastructurele vertaling van het hulpverleningsaanbod, rekening houdend met de benodigde capaciteit. Dit deel van de opdracht behelst zowel het opleveren van een theoretische infrastructurele behoeftebepaling als een onderzoek naar concrete infrastructurele mogelijkheden nabijgelegen bij de onderwijscampussen.
  2. Uitgewerkte financiële modellen en een implementatieplan van de hulpverlening. Volgende elementen zijn belangrijk binnen dit onderdeel: werkingsmiddelen, investeringen, opbrengsten en (personeels)kosten, exploitatie en bestuur van het aanbod.

 

De onderzoeker zal, in samenwerking met een team van onderzoekers van UGent en Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart, meewerken aan deze 4 opdrachten.

Meer informatie (evenals mogelijkheid om te solliciteren) vinden jullie hier.