Vacatures (50%) wetenschappelijk medewerker "Drughulpverlening voor personen in detentie"

(01-12-2020)

Deze vacatures (50% van een VTE) hebben betrekking op het onderzoeksproject “Evaluatie pilootprojecten ‘Drughulpverlening voor personen in detentie’”

Het project wordt gefinancierd door de FOD Volksgezondheid. Het wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers uit de Vakgroep Orthopedagogiek, UGent, de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, UGent en het Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC).  

Eind 2017 werden pilootprojecten opgestart in de gevangenissen van Hasselt, Lantin en het Brussels Penitentiair Complex (Berkendael en Sint-Gillis), gefinancierd door de Minister van Volksgezondheid. Deze projecten zijn erop gericht om een “drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie uit te werken”.

Het onderzoeksproject is gericht op de evaluatie van deze pilootprojecten.

De pilootprojecten hadden een initiële looptijd van december 2017 tot eind juli 2020 maar werden bijkomend voor een jaar verlengd (vierde fase van de pilootprojecten).

Het onderzoeksproject bestaat uit drie werkpakketten (WP) die gericht zijn op het beantwoorden van een aantal onderzoeksvragen.

Meer informatie, alsook de mogelijkheid om te solliciteren vinden jullie hier.

Wetenschappelijk medewerker "Drughulpverlening voor personen in detentie" (Nederlandstalig luik)

Wetenschappelijk medewerker "Drughulpverlening voor personen in detentie" (Franstalig luik)