Afgerond onderzoek

Doctoraatsonderzoek: Psychopathologie en kwaliteit van leven bij meisjes in detentie

Het merendeel van het onderzoek omtrent psychopathologie bij minderjarigen in detentie focust op jongens, vertrouwt uitsluitend op zelfrapportage door jongeren, is niet prospectief en mist aandacht voor kwaliteit van leven. Inspelend op deze beperkingen, trachtten we de kennis inzake meisjes in detentie te verruimen. In de voorliggende studie werden de participanten bevraagd gedurende de eerste drie weken van de plaatsing (T0: de meisjes en hun ouders); de tweede en de derde maand van de plaatsing (T1 & T2); en zes maand na ontslag (T3). In deze studie onderzochten we (i) genderverschillen in de (relatie tussen) psychiatrische stoornissen en zelfbeeld (Hoofdstuk 1); (ii) de prevalentie en klinische bruikbaarheid van de nieuwe DSM-5 LPE subtypering (limited prosocial emotions, beperkte prosociale emoties) van CD (conduct disorder, antisociale gedragsstoornis), op basis van zelfrapportage en ouderrapportage (Hoofdstuk 2); (iii) de kwaliteit van leven bij meisjes in detentie in relatie tot psychiatrische stoornissen, blootstelling aan trauma en socio-economische status (Hoofdstuk 3); (iv) de behandelbetrokkenheid van de meisjes over de tijd heen in relatie tot psychopathologie en kwaliteit van leven (Hoofdstuk 4); en (v) kwaliteit van leven in relatie tot toekomstige psychische problemen en delinquentie (Hoofdstuk 5).

Lore Van Damme (promotor: Prof. Dr. Wouter Vanderplasschen; co-promotor: Dr. Olivier Colins)