Tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek & Praktijk

Het tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en praktijk – OOP is het oudste en meest prestigieuze tijdschrift in het Nederlandse taalgebied.

OOP

Orthopedagogiek: Onderzoek en praktijk fungeert al ruim 60 jaar als een brug tussen de praktijk en theorievorming in het domein van de orthopedagogiek. De redactie streeft ernaar artikelen te plaatsen in verschillende domeinen:

  • theorievorming,
  • empirisch onderzoek naar de waarde en bruikbaarheid van behandelingen,
  • diagnostische methoden,
  • theoretische modellen,
  • overzichten van theoretisch en empirisch onderzoek,
  • beschrijvingen en evaluaties van werkmethoden en
  • historische aspecten van de orthopedagogische theorie en praktijk.

OOP biedt echter niet alleen ruimte aan artikelen, ook neemt de redactie graag commentaar van lezers, rapportages en boekbesprekingen op.