Didier Reynaert

Didier Reynaert
Didier Reynaert
Didier Reynaert is gastdocent aan de vakgroep orthopedagogiek van de UGent. Hij doceert er ‘Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen’ in de 2de bachelor pedagogische wetenschappen.

Daarnaast is Didier Reynaert lector Sociaal Werk aan de Hogeschool Gent, faculteit Mens en Welzijn. Hij maakt deel uit van de onderzoeksgroep ‘Sociaal Werk en Mensenrechten’ van de vakgroep sociaal werk en van het facultair Expertisecentrum E-QUAL. Zijn expertise ligt in het domein van 'sociaal werk theorie', de 'studie van mensenrechten (van kinderen)’ en vraagstukken van sociale rechtvaardigheid. Centraal in zijn werk staat de ontwikkeling van een grondrechtenbenadering in het sociaal werk.

Didier Reynaert doceert eveneens sociaal werk theorie aan de masteropleiding sociaal werk van de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Nederland). Hij is tevens gastdocent aan Odisee (Brussel), waar hij kinderrechten doceert in de opleiding gezinswetenschappen.

Geselecteerde publicaties

 Vandenhole, W.; Desmet, E.; Reynaert, D. & Lembrechts, S. (Eds.) (2015) Routledge International Handbook of Children’s Rights Studies. Routledge.

Reynaert, D., Bouverne-De Bie, M. & Vandevelde, S. (2012). Between ‘believers’ and ‘opponents’:  Critical discussions on children’s rights, International Journal of Children’s Rights, 20(1): 155-168.

Reynaert, D., Bouverne-De Bie, M. & Vandevelde, S. (2010). Children’s Rights Education and Social Work: Contrasting Models and Understandings, International Social Work, 53(4): 443-456.

Reynaert, D., Bouverne-De Bie, M. & Vandevelde, S. (2009). A review of children’s rights literature since the adoption of the United Nations Convention on the Rights of the Child, Childhood, 16(4): 518-534.

Reynaert, D., & Roose, R. (2014). Children’s Rights and the Capability Approach: Discussing Children’s Agency Against the Horizon of the Institutionalised Youth Land. In Children’s Rights and the Capability Approach (pp. 175-193). Springer Netherlands.

Contactgegevens 

Vakgroep Sociaal Werk & E-QUAL (Expertisecentrum Quality of Life)
Faculteit Mens en Welzijn
Hogeschool Gent
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent
T: 09/243.26.57
E: didier.reynaert@hogent.be
W: www.hogent.be/fmw , http://pure.hogent.be/portal
E-QUAL: fmw.hogent.be/e-qual