Na de stage

Stageseminarie

Tijdens het stageseminarie presenteert de student zijn stagepresentatie aan collega studenten, aan studenten 1ste master en stageverantwoordelijken van de stagegevers.

 • Iedere student krijgt maximaal 20 minuten, 15 minuten voor uw presentatie en de resterende 5 minuten zijn voor vragen uit het publiek.
 • De stageseminaries worden georganiseerd per interne stageverantwoordelijke.
 • Het stageseminarie wordt georganiseerd na het einde van de stageperiode.
 • Een definitieve versie van de presentatie moet vooraf opgeladen worden in Zephyr (telt mee voor score professioneel gedrag)
 • Vermits uw presentatie informatie zal bevatten over de stagegever, raden wij u ook aan om uw presentatie vooraf te bespreken met de stagegever.

De presentatie bestaat uit max. 10 slides (exclusief de inleidende en afsluitende slide) met daarin:

 • De voorstelling van de stagegever
 • Een overzicht van de stageactiviteiten
 • De leerpunten: welke bedrijfspsychologische competenties (vaardigheden, kennis en attitudes) heb je verworven
 • De werkpunten: op welke vlakken kan je nog groeien, wat zijn ontwikkelingspunten naar de toekomst toe
 • Eigen inbreng: een kritische reflectie vanuit wetenschappelijke literatuur relevant voor de taak of probleem die je toelicht, vb. de stagegever gebruikt enkel de STAR-methode als interviewtechniek

Op de inleidende slide staat: uw naam, naam stagegever (stageplaats) en periode. Op de afsluitende slide kan u eventueel plaatsen: "bedankt voor uw aandacht" en "vragen?". Voor de opmaak van uw presentatie moet u gebruik maken van het presentatiesjabloon van de faculteit. 

 

Eindbeoordeling

De uiteindelijke beoordeling van de stage (= score op 20) is op basis van:

 • de eindevaluatie van de stagegever: 14/20
  • zijn de persoonlijke leerdoelen behaald?
  • zijn de projecten kwalitatief uitgevoerd?
  • voldoet de stagiair aan de gevraagde competenties?
 • de beoordeling van de interne stageverantwoordelijke over uw stagepresentatie: 2/20
 • de score professioneel gedrag (= aanwezigheden op de terugkomdagen en respecteren van deadlines): 4/20 

Overzicht waarde eindscores:

 • -10 = Niet geslaagd. Het niveau van de stage is onaanvaardbaar. Er zijn een aantal fundamentele tekortkomingen in inhoudelijke kennis en/of houding van de student.
 • 10-11 = Geslaagd op voldoende wijze. Het niveau is erg matig te noemen. Er zijn een aantal ernstige tekortkomingen in inhoudelijke kennis en/of houding van de student.
 • 12-13 = Het niveau voldoet aan de minimale vereisten. Een aantal kleinere tekortkomingen in inhoudelijke kennis en/of houding van de student kunnen opgemerkt worden.
 • 14-15 = Geslaagd met onderscheiding. Het niveau voldoet ruim aan de beoordelingscriteria. Er zijn geen noemenswaardige tekortkomingen.
 • 16-17 = Geslaagd met grote onderscheiding. Het niveau ligt aanzienlijk boven de verwachtingen en is bijna “professioneel” te noemen. Er zijn nauwelijks tekortkomingen.
 • 18-20 = Geslaagd met de grootste onderscheiding. Het niveau is uitzonderlijk hoog en is “professioneel” te noemen. Deze student is uitzonderlijk goed, heeft geen begeleiding nodig (gehad), en haalt hetzelfde niveau als onze professionele medewerkers. Er zijn geen tekortkomingen te melden.