Onderzoeksstage

Wat?

Tijdens het academiejaar 2018-2019 kan je een stage uitvoeren als onderzoeker op de Vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids – en Organisatiepsychologie. Hiertoe stellen we elk jaar 3 stageplaatsen open. Het doel van deze stages is zelf ervaring opdoen met bedrijfspsychologisch onderzoek. Hierbij voer je een eigen onderzoeksproject uit en rapporteer je aan het einde van de stage hierover aan de vakgroep. Daarnaast neem je deel aan lopende onderzoeken zodat je direct ervaring kan opdoen met alle fases van het wetenschappelijk onderzoek.

Voor wie?

Ben je geboeid door wetenschappelijk onderzoek en heb je misschien interesse om een loopbaan als onderzoeker uit te bouwen? Via deze stage kan je uittesten of een onderzoeksloopbaan je ligt en kan je je in ideale omstandigheden hierop voorbereiden. Deze stage geeft je als toekomstig onderzoeker een voorsprong bij de start van je loopbaan, bv. bij het aanvragen van externe funding of het opzetten van een doctoraatsonderzoek.

Hoe aanvragen?

De organisatie loopt volledig in lijn met de gewone stages, met eenzelfde sollicitatieprocedure, administratie en begeleiding. Dit betekent dat je een psycholoog moet vinden die als stageverantwoordelijke de stage begeleidt. Neem zo snel mogelijk contact op met een professor, assistent of onderzoeker van de vakgroep om je interesse te laten blijken. Je spreekt best iemand aan waarvan je denkt dat zijn/haar onderzoek in lijn ligt met je eigen onderzoeksinteresse. Personeelsleden van de vakgroep kunnen eventueel ook zelf onderzoeksstageplaatsen aankondigen. Heb je een akkoord met een begeleider, dan werk je een taakomschrijving uit, waarin minimaal omschreven wordt welke taken je op je zal nemen, en welk onderzoeksproject je zal opzetten (max. 2 pagina’s). Je stageonderzoeksvoorstel, taakomschrijving en CV moeten ten laatste op 31 maart 2018 aan de universitaire stageverantwoordelijke, Prof. Dr. Eva Derous bezorgd worden.

Wie kan starten?

Aangezien er per jaar maximaal 3 studenten een onderzoeksstage kunnen uitvoeren, wordt bij meer dan 3 voorstellen een selectie gemaakt door de vakgroepraad op basis van de ingediende voorstellen. Ten laatste op 1 mei  2018 krijg je dan te horen of je onderzoeksstage doorgaat. Na de toekenning volgt u de stageprocedure. De vakgroep zal instaan voor computer of laptop, werkplaats en begeleiding. Als onderzoeker-in-opleiding werk je tijdens je stage verder mee als volwaardig lid van de vakgroep en neem je deel aan alle gezamenlijke teamactiviteiten (bv. seminaries, vergaderingen, opleidingen).