Permanente Vorming | Armoede en Participatie, academiejaar 2022-2023

Wanneer
23-02-2023 12:00 tot 08-06-2023 13:00
Waar
Online, met uitzondering van vier lessen die plaatsvinden in Brussel bij het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede
Voertaal
Nederlands
Door wie
Prof. Dr. Griet Roets
Contact
Caroline.Vandekinderen@UGent.be

Permanente vorming georganiseerd door de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent, en het Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven. In samenwerking met het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede.

2022-12-07-pev-armoede-participatie-2022-2023

België is een rijk land maar met tegelijk een hoog armoedecijfer. Armoede is een hardnekkig maatschappelijk probleem dat voorkomt in verschillende vormen en gedaanten. In deze permanente vorming reiken we wetenschappelijke inzichten en referentiekaders aan die inzicht bieden in het probleem, en die bruikbaar zijn om het eigen beleid en initiatieven van organisaties en ondernemingen in het kader van armoedebestrijding te evalueren en te verbeteren. Niet alleen de eigen ervaringen en uitgangspunten zijn daarbij van belang, maar vooral de uitwisseling over ervaringen en referentiekaders van andere actoren.

Het opzet van deze permanente vorming is om te leren hoe in dialoog met mensen in armoede, andere burgers, welzijnswerkers, academici en politici nieuwe kennis kan worden opgebouwd over armoede en armoedebestrijding. In deze permanente vorming beogen we relevante theoretische concepten en perspectieven te doorgronden. Sleutelwoorden hierbij zijn onder meer sociale ongelijkheid, structurele herverdeling van maatschappelijke hulpbronnen, sociale rechten, sociale bescherming, participatie en culturele actie. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop persoonlijke referentiekaders in het denken over armoede tot stand komen en de uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd.

We verkennen een structurele benadering van armoedebestrijding die de vraag omvat naar een duurzame bestrijding van armoede als een sociaal, economisch, en politiek-institutioneel probleem in de samenleving.

VOORWAARDEN

De cursus staat open voor iedereen die interesse toont in de armoedeproblematiek en inzichten wil verwerven in armoedebestrijding. Cursisten die geen licentiaat/master psychologie of pedagogische wetenschappen, master sociaal werk, master in de sociale wetenschappen (sociologie, sociaal beleid,..) hebben of geen houder zijn van een bachelor-diploma in de studiegebieden van de sociale wetenschappen (gezondheid, onderwijs, sociaal werk,…) kunnen na een toelatingsgesprek worden toegelaten. Op basis van een beschrijving van je opleiding en job en een korte motivatie (door te sturen naar caroline.vandekinderen@ugent.be) wordt beslist of er al dan niet een toelatingsgesprek nodig is. Omwille van de opbouw van de verschillende lessen dient de cursus in zijn totaliteit te worden gevolgd. De cursisten moeten een reflectiepaper schrijven om hun getuigschrift te ontvangen. Het programma is een onderdeel van de permanente vorming van de Universiteit Gent en de KU Leuven. Indien aan alle voorwaarden voldaan is, kunnen cursisten een getuigschrift van permanente vorming van de Universiteit Gent en de KU Leuven ontvangen.

INSCHRIJVING & PRAKTISCH

De lessen gaan voornamelijk online door, met uitzondering van vier lessen die plaatsvinden in Brussel bij het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, waar de cursisten elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan.
Inschrijven kan via mail met daarin een beschrijving van uw opleiding en job en een korte motivatie, te versturen naar Caroline Vandekinderen via caroline.vandekinderen@ugent.be. Hier kan u ook terecht voor verdere inlichtingen.

De deelnemers moeten zich - naast de inschrijving voor de opleiding (484,20 euro) - ook officieel inschrijven als student van de KU Leuven (115,80 euro). De totaalsom van de cursus bedraagt dus 600 euro. Deelnemers ontvangen na inschrijving een studentenkaart. De studenten kunnen zich daarnaast ook gratis inschrijven aan de UGent.

PROGAMMA

 • LES 2 Donderdag 23/02/22023 van 12u tot 17u
  (in Brussel)
  Introductie en armoedebestrijding: een rechtenbenadering als referentiekader
  Prof. dr. Griet Roets, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent
 • LES 2 Donderdag 2/03/2023 van 14u tot 17u
  (online)
  Armoedebestrijding: een beleid van structurele herverdeling
  Prof. dr. Wim Van Lancker, Centrum voor Socio­logisch Onderzoek, KU Leuven
 • LES 3 Donderdag 9/03/2023 van 14u tot 17u
  (online)
  Niet-gebruik van sociale rechten
  Prof. dr. Wim van Oorschot, Centrum voor So­ciologisch Onderzoek, KU Leuven
  Laure-Lise Robben, Centrum voor Sociologisch Onderzoek en LUCAS, Centrum voor Zorgonder­zoek en Consultancy, KU Leuven
  Lore Dewanckel, Vakgroep Sociaal Werk en So­ciale Pedagogiek, UGent
 • LES 4 Donderdag 16/03/2023 van 14u tot 17u
  (online)
  Armoede en maatschappelijke hulpverlening
  Prof. dr. Koen Hermans, Centrum voor Socio­logisch Onderzoek en LUCAS, Centrum voor Zorg onderzoek en Consultancy, KU Leuven
 • LES 5 Donderdag 23/03/2023 van 14u tot 17u
  (online)
  Armoede en voedselhulp
  dr. Caroline Vandekinderen, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent
  Johanna Greiss, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, UAntwerpen
 • LES 6 Donderdag 30/03/2023 van 12u tot 17u
  (in Brussel)
  Armoede, participatie en ervaringsdeskundigheid
  Henk Van Hootegem, interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede
  dr. Heidi Degerickx, Netwerk tegen Armoede
  Cindy Van Geldorp, Netwerk tegen Armoede
 • LES 7 Donderdag 20/04/2023 van 13u tot 16u
  (online)
  Armoede en gezondheidszorg
  Prof. dr. Sara Willems, Vakgroep Huisartsenge­neeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent
 • LES 8 Donderdag 27/04/2023 van 14u tot 17u
  (online)
  Armoede en voorschoolse voorzieningen
  Prof. dr. Michel Vandenbroeck, Vakgroep So­ciaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent
 • LES 9 Donderdag 4/05/2023 van 14u tot 17u
  (in Brussel)
  Armoede en (sociale) huisvesting
  Prof. dr. Pascal De Decker, Departement Ar­chitectuur, KULeuven, Sint-Lucas Brussel en Gent
 • LES 10 Donderdag 11/05/2023 van 14u tot 17u
  (online)
  Armoede en onderwijs
  Prof. dr. Hilde Van Keer, Vakgroep Onderwijs­kunde, UGent
 • LES 11 Donderdag 25/05/2023 van 14u tot 17u
  (online)
  Armoede en samenlevingsopbouw
  dr. Evelyne Deceur, Dienst Beleidsparticipatie, Stad Gent en Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent
 • LES 12 Donderdag 8/06/2023 van 11u tot 13u
  (in Brussel)
  Afsluitende lunchlezing met receptie

Download de brochure