Rapport | Duurzame stadsontwikkeling: sociaal-ruimtelijke metamorfose van de Gentse stationsbuurt

(25-11-2019)

Met haar structuurvisie "2030 – Ruimte voor Gent" zet Stad Gent in op een mensgerichte ruimtelijke planning, die vertrekt van de leefwereld van Gentenaars en van Gent-gebruikers.

De ambitie om 'een stad te maken voor en mét iedereen' stoot in de praktijk echter op grenzen. Zo laat wat er speelt in de leefwereld van bewoners en gebruikers zich niet zomaar pasklaar vertalen naar een stedenbouwkundig masterplan. Bovendien schieten inspraakprocedures, klankbordgroepen en grootse bevragingen vaak hun doel voorbij.

In die geest werd in de omgeving van het Gentse Sint-Pietersstation recent een sociaal-ruimtelijk onderzoek opgezet om na te gaan hoe deze buurt, die in volle transformatie is, een aantrekkelijke en levendige buurt kan zijn, worden en/of blijven voor zowel mensen die in de buurt wonen (permanent of tijdelijk), maar ook voor mensen die in en door de buurt komen en gaan (zoals werknemers, pendelaars, scholieren, reizigers, (dagjes)toeristen, winkelaars,.. ).

Onderzoekers en studenten van de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (UGent), medewerkers van Architecture Workroom Brussels en collega's van de diensten Beleidsparticipatie en Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent) sloegen de handen in elkaar en werkten aan het ontginnen en kruisen van bestaande en nieuwe kennis in de schoot van de Stadsacademie. Doorheen observaties, gesprekken, wandelingen, ... gingen ze op zoek naar persoonlijke verhalen, de betekenis van plekken en mogelijke kansen om bruggen te slaan tussen bestaande en vaak nog sluimerende dynamieken en ruimere ontwikkelings- en ontwerpprocessen.

De bevindingen tonen wat de buurt met de mensen doet en wat de mensen met de buurt doen, en geven aanknopingspunten voor een sociaal-ruimtelijk opdrachtgeverschap en het verder beleid voeren met een diversiteit van stakeholders.

Download het rapport