Rapport | Onderzoek naar de handelingstrategieën van consulenten in het omgaan met risico's in armoedesituaties

(07-02-2020)

2020-02-07-onderzoek-handelingstrategieënHet rapport bevat de bevindingen van een kwalitatief onderzoek naar de handelingsstrategieën van consulenten van het agentschap Jongerenwelzijn (dat recent is hervormd tot Agentschap Opgroeien) in het omgaan met risico's in gezinnen die in armoedesituaties leven. Het onderzoek is gebaseerd op interviews en focusgroepen met consulenten en hun teamverantwoordelijken werkzaam in Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ's) en Sociale Diensten Jeugdrechtbank (SDJ's) in West-Vlaanderen. De analyse werd in samenwerking met een klankbordgroep gemaakt, samengesteld uit diverse actoren van het agentschap Jongerenwelzijn en de onderzoekers. Er worden sporen voor het beleid en voor verder onderzoek uitgetekend.

Download het rapport