Rapport | Zorg en ondersteuning voor minderjarigen in de Scandinavische landen als referentie voor een geïntegreerde zorg en ondersteuning voor minderjarige personen met een handicap in Vlaanderen

(28-06-2022)

Dit onderzoek levert inzichten om de evolutie naar een geïntegreerde zorg en ondersteuning voor minderjarigen binnen Vlaanderen aan te pakken en een beleidskader uit te werken dat de nodige kwaliteitsvolle en betaalbare zorg en ondersteuning voor de meest kwetsbare minderjarige personen in onze samenleving garandeert. Het onderzoek heeft relevantie voor de Vlaamse beleidscontext met betrekking tot drie lijnen: ontschotting, decentralisering en de- institutionalisering. In de voorbije decennia zijn in verschillende Scandinavische landen initiatieven genomen om zorg en ondersteuning te decentraliseren en tot een verantwoordelijkheid van gemeenten te maken. Dit dient de realisatie van een integratie tussen sociale en langdurige zorg en ondersteuning (ontschotting) met een focus op het gezin of kleinschalige initiatieven die de zelfstandigheid van minderjarigen vergroten (de- institutionalisering). De Finse en Deense aanpak en ervaringen kunnen relevante input leveren voor beleidsmakers en praktijkwerkers in Vlaanderen. Tot slot bieden de ‘interessante praktijken’ in dit onderzoek ook inzicht in de ervaringen met de realisatie van de kernelementen van het VN-Kinderrechtenverdrag in een context van de- institutionalisering, decentralisatie en ontschotting, en de uitdagingen die daarbij komen kijken.

Onderzoek in opdracht van het VAPH, uitgevoerd door dr. Toon Benoot, promotor Prof. Dr. Rudi Roose.

Download het rapport