Online cursus | Reaching Vulnerable Groups through Pandemic Policy

(06-02-2023)

2023-02-06-MOOC_banner_nl

De online cursus over het bereiken van kwetsbare groepen tijdens een pandemie (“Reaching Vulnerable Groups through Pandemic Policy“), is nu beschikbaar op Coursera. Via negen modules biedt de cursus een diepgaande reflectie aan over maatschappelijk werk in verschillende contexten.

Deze cursus werd ontwikkeld door de Universiteit Gent (UGent) en de London School of Economics (LSE) als onderdeel van het onderzoeksproject 'Pan-European Response to the Impacts of the COVID-19 and future Pandemics and Epidemics' (PERISCOPE).

De cursus is gebaseerd op onderzoeksresultaten en getuigenissen van mensen uit de praktijk, waarbij de nadruk ligt op veranderingen en uitdagingen die zich tijdens de COVID-19-pandemie hebben voorgedaan.

Deelnemers aan de cursus zullen reflecteren over hoe verschillende kwetsbaarheden tijdens de pandemie naar voren komen en leren hoe dit op zijn beurt zich vertaald in diverse sociale werkterreinen.

Het doel is om de belangrijkste uitdagingen die naar voor zijn gekomen in deze verschillende contexten te achterhalen en hieruit te leren, alsook om een aantal goede praktijken op te lijsten die duurzaam zijn op lange termijn en helpen verschillende sociale werkcontexten in de toekomst vorm te geven.

Leer samen met ons van verschillende praktijkenervaringen en onderzoeken, om zo duurzaam sociaal werk in de toekomst te organiseren.