Onderzoekspaper | Pedagogische coaches in de Vlaamse kinderopvang

(02-03-2023) .

2023-03-02-OnderzoekspaperPedagogischeCoachesOnderzoek toont aan dat hooggekwalificeerd personeel in de kinderopvang een positief effect heeft op de kwaliteit van de kinderopvang. Wat echter onduidelijk blijft, zijn de voorwaarden die de succesvolle inzet van hooggekwalificeerd personeel in de kinderopvang kunnen stimuleren dan wel afremmen. In deze onderzoekspaper leveren we een verdere bijdrage aan dit debat aan de hand van
kwalitatief onderzoek en dit door de ogen van kindbegeleiders, verantwoordelijken van de kinderopvang en pedagogische coaches. Op die manier trachten we inzicht te geven in de voorwaarden die de inzet van hooggekwalificeerd personeel in de kinderopvang kunnen stimuleren, of in de barrières die er zijn. Uit onze analyse blijkt namelijk dat een duidelijke functieomschrijving van wat een pedagogisch coach doet, hoe pedagogisch coaches organisatorisch worden ingezet en de mogelijkheid om ervaring op te doen in de dagelijkse praktijk belangrijke voorwaarden zijn om hooggekwalificeerd personeel in de kinderopvang in te zetten. Op basis van deze bevindingen worden ook een aantal concrete onderzoeks- en beleidsaanbevelingen geformuleerd.

Download de onderzoekspaper