Identiteitsconstructies op het snijpunt van geestesziekte, religie, etniciteit en gender in België

Doctorand(us/a): Elise Rondelez
Omschrijving: Het project onderzoekt identiteitsconstructies van Belgische moslims met psychische problemen. Ze worden gekenmerkt door hun positie op een intersectie, die beschouwd wordt als tegendeel van 'het rationele subject' van de Westerse moderniteit. De constructie van dit moderne zelf is gegrond in de exclusie van 'constitutieve Anderen', en zijn structurerend effect is nog steeds voelbaar binnen medische diagnostiek. Het onderzoek bestaat uit theoretisch onderzoek dat bijdraagt aan een ontsluiering van dit subject. Dit onderzoek is gegrond in kwalitatief onderzoek met respondenten wiens verhalen nog niet hebben bijgedragen aan de kennisproductie in de Belgische context: moslims met psychische problemen worden geïnterviewd m.b.t. het soort medische en psychiatrische discours waarmee ze geconfronteerd worden, de discours die in de moslimgemeenschap gebruikt worden om betekenis te geven aan psychische problemen; en de wijze waarop ze gebruik maken van verschillende delen van hun identiteit.
Doctoraat in de Sociologie
Promotor(en): Sarah Bracke, Griet Roets (Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: september 2013