Burgerschap vanuit kindperspectief: kinderen als mede-onderzoekers op zoek naar hun plaats in de samenleving.

Doctorand(us/a): Eveline Meylemans
Omschrijving: Dit onderzoek focust op de plek van kinderen in de samenleving en in onderzoek. Vanuit een sociaal-pedagogische insteek wordt onderzoek verricht naar de burgerschapservaringen van jonge kinderen (9-12 jaar) in relatie tot hun bredere leefwereld. Het onderzoek vertrekt vanuit een kwalitatieve kind-gerichte methode waarin kinderen als co-onderzoekers mee de opzet en uitvoering van de studie bepalen. Hierdoor poogt dit onderzoek bij te dragen aan (1) internationale empirisch- en theoretisch gebaseerde kennis over het burgerschap van jonge kinderen en aan (2) de ontluikende onderzoeksmethode met kinderen als mede-onderzoekers, met als doel methodologische en ethische aspecten scherp te stellen.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Lieve Bradt, Lieselot De Wilde
Periode: november 2021 - november 2025