Beelden van armoede: een studie over onderliggende assumpties over armoede geproduceerd door verenigingen waar armen het woord nemen

Doctorand(us/a): Heidi Degerickx
Omschrijving: De voorbije 25 jaar wint een benadering van armoedebestrijding aan populariteit waarbij niet langer 'over' of 'tegen' maar 'mét' mensen in armoede wordt gesproken. Beresford en Croft (1995) spreken van een paradigmashift van ‘advocacy’ naar ‘self-advocacy’. Dit doctoraatsonderzoek wil de paradigmashift naar self-advocacy in de armoedebestrijding zowel maatschappelijk als historisch begrijpen door deze in de Belgische context te bestuderen. Ten eerste door een historische documentanalyse van het Algemeen Verslag over de Armoede (AVA,1994). Ten tweede door de fotografische publicaties van de Verenigingen waar Armen het Woord Nemen (VWAWN) te bestuderen aan de hand van inductieve framinganalyse en focusgroepen. Dit onderzoek focust op de rol van niet-arme bondgenoten (advocates) in relatie tot mensen in armoede (self-advocates) én op hun gemeenschappelijk streven naar macht en zeggenschap voor mensen in armoede in het realiseren van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Angelo Van Gorp, Griet Roets (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: maart 2014