Freinetvisie 'toen' en 'daar' in vergelijking tot 'hier' en 'nu'

Doctorand(us/a): Jan Devos
Omschrijving: Het freinetonderwijs leeft in Vlaanderen en via het concept van 'l'école moderne' worden freinetwerkers in Vlaanderen ook nu uitgedaagd om, als erfgenamen van het ideeëngoed van Célestin Freinet, verder vorm te geven aan hun freinetonderwijs. Dit onderzoek wil zichtbaar maken welke visie-elementen freinetleerkrachten in Vlaanderen vandaag hanteren met betrekking tot hun freinetonderwijs. Om dit te achterhalen wordt gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethodiek. Het steekproefkader is gericht op een maximale variatie aan scholen en leerkrachten. Het onderzoeksdesign bestaat uit semi-gestructureerde interviews die vooral focussen op 'critical incidents' en algemene vragen over freinetonderwijs. Er is eveneens aandacht voor de oorspronkelijke visie van Célestin Freinet, de receptie- en implementatiegeschiedenis van het freinetonderwijs in Vlaanderen en de contextualisering.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Michel Vandenbroeck, Angelo Van Gorp (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: september 2011