Perspectieven van leerkrachten op seksuele en reproductieve gezondheidsopvoeding in secundaire scholen in Ecuador, met een specifieke focus op studenten van geëmigreerde ouders

Doctorand(us/a): Jessica Castillo Nuñez
Omschrijving: "De hoge prevalentiecijfers van tienerzwangerschappen en partnergeweld in Ecuador hebben voorlichting rond seksuele en reproductieve gezondheid tot een belangrijke prioriteit gemaakt. Daarnaast heeft Ecuador ook de hoogste emigratiecijfers van de ganse Andesregio. Kinderen en jongeren wiens ouders naar het buitenland gemigreerd zijn, zijn extra kwetsbaar om risicovol seksueel gedrag te vertonen. Het onderwijsbeleid in deze context zet daarom in op de implementatie van seksuele voorlichting als een transversale lijn in het formele onderwijscurriculum. Dit brengt met zich mee dat de betrokken leerkrachten nieuwe verantwoordelijkheden moeten opnemen. Deze cross-sectionele, mixed-methods studie wil nagaan wat de perspectieven zijn van leerkrachten op hun rol in seksuele voorlichting en welke perspectieven adolescenten formuleren over hun noden rond seksuele gezondheid. Bij deze laatste groep wordt in het bijzonder gefocust op jongeren wiens ouders geëmigreerd zijn."
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Ilse Derluyn, Martin Valcke (Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent)
Startdatum: september 2013