Vluchtelingenwerk tijdens de Eerste Wereldoorlog: Belgische vluchtelingen in Birmingham (1914-1919)

Doctorand(us/a): Jolien De Vuyst
Omschrijving: De Eerste Wereldoorlog bracht wereldwijd een nooit geziene vluchtelingenstroom op gang. De vluchtelingenervaring, de impact van het vluchtelingenwerk tijdens én de effecten op hun leven ná de oorlog blijft weinig onderzocht. Dit onderzoek gaat de uitdaging aan om met een gelaagde methodologie en triangulatie van bronnenmateriaal de ervaring van de vluchtelingen, alsook de interactie met het vluchtelingenwerk in kaart te brengen. Birmingham (VK) leent zich ertoe om dit op een lokaal niveau, waar de humanitaire interventies het sterkst voelbaar waren, te onderzoeken. Bovendien beschikt de Birmingham Archives and Heritage Service over een uitgebreid archief waarin veel gegevens over de 4.000 Belgische vluchtelingen bewaard zijn gebleven. De ’Groote Oorlog’ bleek een katalysator voor de transitie van liefdadigheid naar sociaal werk, alsook een kantelmoment waarin de krijtlijnen werden uitgetekend voor het vluchtelingenbeleid en de mensenrechten, wat het onderwerp eveneens actueel maakt.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Angelo Van Gorp, Kevin Myers (School Of Education, University Of Birmingham)
Startdatum: april 2015