Psychosociaal welzijn en hulpbronnen voor jonge vluchtelingen tijdens gewapend conflict: spiralen van verlies en winst

Doctorand(us/a): Julie Schiltz
Omschrijving: Dit onderzoeksproject gebruikt de Capability Approach als kader om het welzijn van jonge Zuid-Soedanese vluchtelingen in Noord-Oeganda te bestuderen. Centraal staat de vraag hoe jongeren meer vrijheid kunnen verwerven om te bereiken wat zij belangrijk achten in hun leven (i.e. capabilities). Meer bepaald wordt gekeken naar de rol van hulpbronnen, en persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren die mogelijkheden en barrières creëren om van deze hulpbronnen gebruik te maken in het streven naar welzijn. Daarnaast wordt ook gefocust op hoe ideeën over welzijn beïnvloed worden door de vluchtelingenstatus van mensen en hun leven in een vluchtelingensetting. Er wordt gepoogd te begrijpen hoe jongeren hun ideeën over wat ze belangrijk achten aanpassen aan de context waarin ze leven. Hiervoor wordt een longitudinale onderzoeksopzet gehanteerd met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden, geïnspireerd door community-based en participatief onderzoek.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Eric Broekaert (Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent), Ilse Derluyn 
Startdatum: oktober 2014