Ouderschap in een context van langdurig conflict

Doctorand(us/a): Leen De Nutte
Omschrijving: Oorlog heeft een impact op het leven van miljoenen mensen. Ook in een postconflict context kunnen families nog steeds moeilijke levensomstandigheden ervaren. Aangezien de opvoeding van kinderen ingebed is in een specifieke context, vertrekken we in dit onderzoek vanuit de veronderstelling dat ouderschap ook beinvloed zal worden door een context van langdurig conflict. Omdat ideeën en praktijken van ouderschap voornamelijk bestudeerd zijn bij oorlogsveteranen en er studies ontbreken in een context van geweld gespreid over verschillende generaties, heeft dit onderzoek tot doel om ouderschap te bestuderen in Noord-Oeganda, een regio waar gedurende meer dan 20 jaar een conflict is uitgevochten tussen de Lord's Resistance Army en het Oegandese regeringsleger.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Ilse Derluyn, Lucia De Haene (Onderzoeksgroep Educatie, Cultuur en Samenleving, KU Leuven)
Startdatum: januari 2014