Opvoeding in de context van langdurig collectief geweld

Doctorand(us/a): Leen De Nutte
Omschrijving: Collectief geweld kan verscheidene effecten hebben op het leven van mensen. Zelfs wanneer het openlijke geweld is gestopt, kan de impact verder doorwerken in het post-conflict tijdperk. De opvoeding van kinderen is ingebed in een bepaalde context en cultuur. Bijgevolg kunnen er verschillende ideeën, ervaringen en betekenissen bestaan die kunnen veranderen ten gevolge van graduele of plotse veranderingen. De impact van collectief geweld op opvoeding is voornamelijk bestudeerd bij oorlogsveteranen of voormalige strijdkrachten. Er is maar weinig bekend over de impact van collectief geweld op opvoeding wanneer hele families, over verschillende generaties heen, in een dergelijke context leven. Verder vinden de meeste studies plaats in een Westerse context. Dit onderzoek wil daarom exploreren hoe ouders de opvoeding van kinderen ervaren, welke betekenis ze hieraan geven en hoe ze hierin ondersteuning krijgen in een context van (verleden) collectief geweld, in het bijzonder, in Noord-Oeganda.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Ilse Derluyn, Lucia De Haene (Onderzoekseenheid Gezins- En Orthopedagogiek, Ku Leuven)
Periode: 2014 - 2022