Onderzoek naar de rol van het sociaal werk in de non-take-up van sociale grondrechten: een retrospectieve analyse van de trajecten van mensen in armoede

Doctorand(us/a): Lore Dewanckel
Omschrijving: De centrale doelstelling van dit onderzoeksproject is het verwerven van inzicht in en het verdiepen van de huidige kennis over de complexe en dynamische processen die een rol spelen in de ‘non-take-up’ van sociale rechten van mensen in armoede. We hanteren een dynamische in plaats van een statische definitie van ‘non-take-up’, die ‘non-take-up’ als een complex proces beschouwt. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat er een gebrek aan opname van sociale rechten kan zijn bij mensen als gevolg van het niet kennen, het niet claimen en het niet ontvangen van hun rechten. Hierbij is het van groot belang te kijken naar de redenen achter dit gebrek aan opname van sociale rechten. Bovendien definiëren we ‘non-take-up’ als een gebrek aan zowel materiële als immateriële middelen en richten we ons niet alleen op het individu, maar ook op de relatie tussen het individuele en het structurele niveau.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Griet Roets, Koen Hermans (Centrum Voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven)
Periode: april 2019 - april 2023