Vestiging in België. Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en hoe ervaringen voor, gedurende en na de vlucht een impact hebben op hun psychologisch welzijn

Doctorand(us/a): Malte Behrendt
Omschrijving: Deze studie richt zich op de ervaringen die niet-begeleide minderjarige vluchtelingen hebben voor, tijdens en na hun vlucht uit hun thuisland en hoe deze ervaringen hun psychologisch welzijn beïnvloeden. Dit proefschrift maakt deel uit van het ERC Childmove Project en zoomt in op de minderjarigen die in België komen en blijven. Aan de hand van een longitudinaal en mixed-methods design wordt de evolutie van hun welzijn onderzocht over een periode van twee jaar. Meer in het bijzonder willen we licht werpen op hoe verschillende copingstrategieën worden gebruikt om om te gaan met de verschillende bronnen van stress, waarbij posttraumatische stress en bepaalde dagelijkse stressoren in de huidige leefomgeving worden gedifferentieerd. Ook wordt onze kennis over andere factoren die relevant zijn voor deze specifieke context verder uitgediept en wordt de relatie tussen copingstrategieën en sociale ondersteuning verkend.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Ilse Derluyn, Ine Lietaert (UNU-CRIS)
Periode: april 2017 - april 2021