De revelatie van bewegingsvrijheid en aspiraties van jongeren in residentiële jeugdzorg: Naar een sociaal-ruimtelijk burgerschapsklimaat

Doctorand(us/a): Matthias Remmery
Omschrijving: Om de inclusie en het burgerschap van jongeren in de residentiële jeugdzorg in de samenleving te verbeteren, richt recent onderzoek zich op de ontwikkeling van een positief leefklimaat. Dit concept beperkt zich echter tot interpersoonlijke relaties in plaats van sociaal-ruimtelijke relaties en behandelmotivatie in plaats van aspiratievermogen van jongeren. Bijgevolg bestaat het doel van het onderzoek eruit om theoretische en empirische kennis te ontwikkelen over de creatie van een sociaal-ruimtelijk burgerschapsklimaat. In het licht hiervan, wordt er een sociaal-ruimtelijke leefwereldoriëntatietheorie aangewend om te onderzoeken hoe jongeren hun bewegingsvrijheid en hun aspiratievermogen ervaren en vormgeven, gerelateerd aan de vraag hoe residentiële jeugdzorg hen kan stimuleren of belemmeren om dit te reveleren. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksbenadering, waarbij etnografie, mental mapping, biografische interviews en focusgroepen worden gecombineerd.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Griet Roets, Rudi Roose (Vakgroep Sociaal Werk En Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: november 2021 - oktober 2025