Buurtsport en sociale cohesie: een sociaal werk perspectief

Doctorand(us/a): Shana Sabbe
Omschrijving: Het versterken van sociale cohesie is altijd een opdracht geweest die het sociaal werk zich heeft toegeëigend. Steeds meer wordt ook binnen praktijken, die traditioneel niet als sociaal werkpraktijken worden beschouwd, gezocht naar (innovatieve) manieren om deze opdracht te bewerkstelligen. Buurtsport is daarbij, gezien haar sociaal inclusieve benadering ten aanzien van sportparticipatie bij maatschappelijk kwetsbare jongeren, een voorbeeld bij uitstek. Hoewel de bijdrage van buurtsport ten aanzien van sociale cohesie, binnen de theorievorming als een evidentie wordt beschouwd, heerst er heel wat onduidelijkheid over het wat, hoe en waarom van buurtsportinterventies. Het onderzoek, dat deel uitmaakt van het SBO-project ‘CATCH’, stelt dus volgende vragen voorop: Welke noties van sociale cohesie zijn bestaande binnen buurtsportpraktijken? (1); Hoe dragen buurtsportinterventies bij tot sociale cohesie? (2); Waarom wordt bij uitstek buurtsport ingezet om sociale cohesie te versterken? (3)
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose, Lieve Bradt (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek , Universiteit Gent)
Startdatum: januari 2016