Griet Roets

E-mail
griet.roets@ugent.be
Telefoon
09 264 62 93
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Interpretatieve onderzoeksmethoden
Burgerschap, vermaatschappelijking en onzichtbare zorg

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Functie
hoofddocent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 2de verdieping lokaal 081
Telefoon
09 264 62 93
Telefoon Secretariaat
09 264 91 27

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.