Vlaams Armoedesteunpunt | VLAS

VLAS | Vlaams ArmoedesteunpuntHet onderzoeksproject is erop gericht te identificeren en te analyseren onder welke condities sociaal werkpraktijken daadwerkelijk als ondersteunend ervaren worden door verschillende actoren – ouders, kinderen en sociaal werkers – die betrokken zijn bij de armoedesituatie. Op basis van een retrospectieve trajectstudie in tien gezinnen zal worden nagegaan of en hoe het sociaal werk fungeert als actor in het construeren van hefbomen die het mogelijk maken dat ouders en kinderen in armoedesituaties gebruik maken van maatschappelijke hulpbronnen, wat kan leiden tot mobiliteit uit de armoede.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Armoedesteunpunt.

Promotor(en): Michel Vandenbroeck en Griet Roets
Onderzoekers/contact: Tineke Schiettecat, Michel Vandenbroeck, Griet Roets