SIMON

SIMON is een gratis online zelfevaluatie-instrument dat studiekiezers toelaat na te gaan welke academische én professionele opleidingen (binnen de Associatie Universiteit Gent) aansluiten bij hun interesses en competenties.

Directe feedback

SIMON geeft onmiddellijk feedback: de studiekiezer wordt gesensibiliseerd over noodzakelijke instapcompetenties in het hoger onderwijs en krijgt meteen een antwoord op 2 vragen:

  • Welke opleidingen interesseren mij?
  • Kan ik de opleiding die mij interesseert aan?

Zo kunnen zij een studiekeuze maken die aansluit bij hun persoonlijk potentieel.

SIMON steunt ondertussen op gegevens van tienduizenden studenten en studiekiezers. Daardoor kunnen (wetenschappelijk gevalideerde) slaagkansen voor bijna alle academische opleidingen in SIMON berekend worden. Ondertussen werden ook slaagkansen voor een aantal professionele opleidingen toegevoegd.

Interessevragenlijst

Studiekiezers krijgen een schat aan informatie maar het is niet altijd gemakkelijk om deze om te buigen naar een gefundeerde studiekeuze.Om een antwoord te formuleren op de vraag "Wat wil ik?" werd een vragenlijst ontwikkeld die peilt naar de interesses van de studiekiezer.

Op basis van de antwoorden brengen we het interesseprofiel van de respondent in kaart en tonen we welke opleidingen uit het hoger onderwijs daar het best bij passen.

De interessevragenlijst werd ontwikkeld in de context van het Vlaamse hoger onderwijs: alle in het instrument opgenomen opleidingen zijn bacheloropleidingen (professioneel en academisch) die aangeboden worden binnen de Associatie UGent met, indien van toepassing, een opsplitsing naar verschillende afstudeerrichtingen.

De constructie van de interessevragenlijst staat beschreven in de publicatie 'Exploring vocational and academic fields of study: development and validation of the Flemish SIMON Interest Inventory (SIMON-I)'.

Slaagkansen

Voor een antwoord op de tweede vraag - wat kan ik? - willen we voor elke studiekiezer een persoonlijke slaagkans berekenen. Deze wordt categorisch uitgedrukt (zeer laag/laag/vrij hoog/hoog) en wordt berekend op basis van scores op verschillende tests en vragenlijsten.

Deze slaagkansen zijn opleidingsspecifiek! De ene student kan immers hogere slaagkansen hebben voor bepaalde opleidingen, terwijl een andere student betere kansen heeft in andere opleidingen.

Zowel achtergrondgegevens (zoals de gevolgde opleiding in het secundair onderwijs), cognitieve factoren (zoals wiskundige en talige vaardigheden), niet-cognitieve factoren (zoals motivatie en academisch zelfvertrouwen) en studeervaardigheden worden in rekening gebracht.

Predictieve waarde van het instrument voor generatiestudenten

Het doel van SIMON is heel specifiek om studenten te identificeren met een zeer lage slaagkans. In deze groep haalt onze voorspelling een accuraatheid van 95%. Met andere woorden: van de studenten met een lage slaagkans zal 95% uiteindelijk niet slagen.

Slagen wordt gedefinieerd als het verwerven van alle opgenomen studiepunten. Afhankelijk van de opleiding worden andere predictoren opgenomen in de voorspellende modellen.

De ene vaardigheid is immers belangrijker in opleiding A dan in opleiding B. Daarom is het mogelijk dat een student een hoge slaagkans heeft voor de ene opleiding, maar een lage slaagkans voor de andere.

De voorspellende waarde van het instrument wordt elk jaar verder verfijnd. Op dit moment is het mogelijk slaagkansen te berekenen voor opleidingen aan alle UGent-faculteiten. Ook voor een aantal professionele bacheloropleidingen zijn slaagkansen beschikbaar.

Literatuur

Presentaties op internationale conferenties

  • Fonteyne, Lot; Schelfhout, Stijn; Duyck, Wouter; De Fruyt, Filip (2017). Keep going or just let it go? Consequential validity of attainability feedback in tertiary education. Do expectancy and value matter? The European Conference on Educational Research. Copenhagen, Denmark.

  • Fonteyne, Lot; Dedrie, Lobke (2016). Getting the right student in the right place: two tools that enhance student success (SIMON and klaarvoorhogeronderwijs.be). European First Year Experience Conference. Ghent, Belgium.
  • Fonteyne, Lot; De Fruyt, Filip; Duyck, Wouter (2015). SIMON: a tool for evaluating personal interests and capacities to choose a postsecondary major that maximally suits the potential. EAPRIL Conference. Belval, Luxembourg.
  • Fonteyne, Lot (2015). SIMON Says: What should I study? International Conference on Educational Design and Technology Oslo, Norway.
  • Fonteyne, Lot (2014). Predictive factors of first-semester success : groundwork for effective intervention strategies. European First Year Experience Conference. Nottingham, United Kingdom.
  • Fonteyne, Lot (2014). SIMON says : assess personal interests and capacities to improve success and retention. European Access Network : Hidden potential or hollow promise? Can technologies deliver wider access and success in higher education? Edinburgh, United Kingdom.
  • Fonteyne, Lot; De Fruyt, Filip; Duyck, Wouter (2014). To fail or not to fail? Identifying students at risk by predicting academic success. In: Freda, M.F. (Ed). Reflexivity in Higher Education : Research and Models of Intervention for Underachieving Students. Roma, ARACNE editrice S.r.l. doi: 10.4399/978885487014727
  • Fonteyne, Lot; Oosterlinck, Tom (2013). If a runner runs 1 km in 5 minutes, do I pass my statistics exam? 14th SweSAT Conference : Valid assessments for university Entrance : Challenges and Innovations. Umea, Sweden.

Contact

Lot Fonteyne
Lot.Fonteyne@UGent.be
T 09 264 94 20