Procedure slaagkansberekening

Het doel van het onderdeel 'bereken je slaagkansen' in SIMON is het weergeven van de voorspelde slaagkansen van generatiestudenten in verschillende opleidingen.

Het weergeven van specifieke slaagkansen per opleiding is zeer gevoelige materie. Daarom doen we er alles aan deze cijfers stevig te onderbouwen en enkel adviezen te geven bij die categorieën van respondenten waarvan we met relatieve zekerheid kunnen zeggen dat ons advies accuraat is.

4 stappen

De gevolgde procedure voor de slaagkansberekening bestaat uit 4 stappen.

  1. De dataset wordt opgesplitst in een training set en een testing set. Dit laat toe om een bepaald predictief model in een latere fase te toetsen op een afzonderlijke groep respondenten (cross-validering).
  2. Er wordt een logistische regressie toegepast op de training set. Deze procedure zorgt ervoor dat we uit alle bevraagde variabelen, die variabelen selecteren die van belang zijn voor de voorspelling van het al dan niet slagen.
  3. Dit model wordt toegepast op de testing set waardoor we een indicatie krijgen van hoe goed het model slaagkansen voorspelt.
  4. We bepalen de cut-off scores voor slaagkansen. Dit betekent dat we een aantal waarden selecteren op basis waarvan we een positief of negatief advies ten aanzien van de studiekiezer formuleren.

Contact

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Lot Fonteyne
Lot.Fonteyne@UGent.be
T 09 264 94 20