Verslag: CJS op Etmaal2020

(24-02-2020) Op 6 en 7 februari trokken enkele CJS-onderzoekers naar Amsterdam voor de conferentie ‘Etmaal van de Communicatiewetenschap 2020’.

Op 6 en 7 februari trokken enkele onderzoekers van Centre for Journalism Studies naar Amsterdam om de conferentie ‘Etmaal van de Communicatiewetenschap 2020’ bij te wonen. Het thema dit jaar was: ‘(Mis)informing the public’. De focus lag op de kansen en moeilijkheden die wetenschappers ondervinden om hun bevindingen naar een breed publiek te communiceren.

Het congres ging op donderdag van start met een pre-conference, mede georganiseerd door prof. dr. Sarah Van Leuven, divisiehoofd Journalism van de Netherlands-Flanders Communication Association. Het thema van de pre-conference was framing in journalistiek en public relations. Prof. Dr. Baldwin Van Gorp van de KULeuven gaf een inspirerende keynote. Vervolgens werd het thema door 5 sprekers telkens vanuit een andere invalshoek benaderd. Met meer dan 40 deelnemers was de pre-conference erg succesvol.

etmaal-foto1

Etmaal heeft een druk programma met veel lezingen op een korte tijd. Volgens onze onderzoekers de kans om geïnspireerd te worden door andere onderwerpen en inzichten. Maar ook een mooie kans om eigen onderzoek naar buiten te brengen. Lees waarover de CJS-leden presenteerden.

  • Edward De Vooght sprak over zijn studie naar hoe Vlaamse politici speechen. Het onderzoek wees uit dat er weinig verschillen zijn in het gebruik van stijlfiguren, zoals opsommingen, herhalingen en metaforen. Verder blijkt ook dat politici herhalend en opsommend spreken in formele contexten en emotioneel en anekdotisch in informele contexten.
    etmaal-foto2
  • Joke D’Heer had het over de representatie van vrouwelijke en mannelijke politici in Vlaamse nieuwsmedia. Door twee weken voor de verkiezingen van 26 mei een kwantitatieve inhoudsanalyse uit te voeren op nieuwsberichten, kon ze aantonen dat vrouwelijke politici minder vaak gerepresenteerd worden dan mannelijke collega’s. Daarnaast worden vrouwen gerepresenteerd op een wijze die stereotiep vrouwelijke kenmerken benadrukken en worden ze vaker gelinkt aan de private sfeer.
    etmaal-foto3