Het profiel van de Belgische journalist in 2018

(24-04-2019) Center for Journalism Studies presenteert samen met haar partners de resultaten van de journalistenenquête.

Samen met enkele Franstalige partners (Université Libre de Bruxelle (ULB) en Université de Mons) en de Belgische beroepsverenigingen van journalisten (Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en Association des journalistes professionnels (AJP)) schetst het Center for Journalism Studies al voor de 4de maal een beeld van de Belgische journalist.

 

 

 

Journalistenenquête

Bij een representatieve steekproef van meer dan 1300 journalisten werd gepeild naar socio-demografische kenmerken, arbeidsomstandigheden en opvattingen over recente trends in de journalistiek.

Enkele resultaten 

Cover journalistenenquêteUit de resultaten blijkt dat de gemiddelde Belgische journalist steeds ouder wordt. Terwijl de gemiddelde leeftijd in 2003 nog op 39 jaar lag, is dat in 2018 gestegen tot 48 jaar. Ondanks een toename van het aantal vrouwen in de journalistiek, blijft een genderkloof bestaan. België telt namelijk 31,4% vrouwelijke journalisten, al is er wel een duidelijk verschil tussen Vlaanderen (28%) en Wallonië (35%).

Meer dan één kwart (25,3%) van de Belgische journalisten werkt als freelancer en hun aandeel stijgt jaar na jaar. In 2013 werkte 20% van de ondervraagden als zelfstandige of freelancer. Het freelance-statuut is vooral in Vlaanderen, met maar liefst 31,2%, goed vertegenwoordigd in 2018 (tegenover 20,6% in Franstalig België). 

Zit de verloning hier voor iets tussen? Misschien wel. Een journalist in loondienst verdient bijna een kwart meer (23,6%) dan een zelfstandig journalist (1.983 EUR/maand tegenover 2.147 EUR/maand). Ook hier stellen we opnieuw een genderkloof vast. We becijferden dat vrouwen (2.147 euro) maandelijks gemiddeld bijna 300 euro (of 13,6%) minder verdienen dan hun mannelijke collega’s (2.439 euro). Dit verschil is gelijkaardig aan wat we in 2013 vaststelden.met maar liefst 31,2% goed vertegenwoordigd in 2018 (tegenover 20,6% in Franstalig België). Interessant om weten is dat de jobtevredenheid bij freelancers gemiddeld veel lager ligt dan bij journalisten die in vast dienstverband werken. Zo is slechts 63,1% van de zelfstandige journalisten (zeer) tevreden met zijn/haar statuut, terwijl dat percentage bij loontrekkenden oploopt tot 90,6%.

Meer weten?