Tom Evens werkte mee aan studie beheersovereenkomst VRT

(16-01-2020) Professor Tom Evens werkte mee aan een studie ter voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT.

Het rapport biedt een overzicht van de visie van 146 stakeholders op de opdracht en positie van de publieke omroep in Vlaanderen.

Professor Tom Evens maakte deel uit van het onderzoeksteam. 

Uit het woord vooraf (p. 8)

Beheersovereenkomst

Voor de derde keer sinds 2010 werd een stakeholderbevraging uitgestuurd in opdracht van de Sectorraad Media van de SARC met het oog op het formuleren van een advies ter voorbereiding van de VRT-beheersovereenkomst. De bevraging bestond uit een consultatie die werd uitgestuurd naar meer dan 200 stakeholders van de VRT, aangevuld met drie focusgroepen met actoren en deskundigen uit het middenveld, de cultuursector en journalistiek georganiseerd en een reeks expertinterviews met vertegenwoordigers van belangrijke spelers in de brede mediasector.

De consultatie dekt een overzicht van standpunten over diverse onderdelen van de opdracht van de VRT: de kerntaken, cultuur, informatie en duiding, educatie en productie. Daarnaast peilden we ook naar de manier waarop de VRT een positie inneemt in markt en samenleving om die opdracht uit te voeren, met aandacht voor crossmedialiteit, organisatie, financiering, transparantie, positie in de markt en samenwerking.