Wat we onthouden van het congres media, gender and sexuality in contemporary

(27-11-2019) Genderongelijkheid binnen media en academische kringen – presentaties en panels op het ‘media, gender and sexuality in contemporary Europe’-congres in Padua

Het ‘media, gender and sexuality in contemporary Europe’-congres werd georganiseerd door de Gender and Communication-sectie van ECREA. Deze sectie heeft tot doel om de kloof tussen communicatiestudies en gender studies te overbruggen. Die opzet was zichtbaar in het programma van het congres, dat interdisciplinair media-onderzoek vooropstelde met een focus op gender, seksualiteit en de intersectionaliteit van identiteiten.

Verschillende UGent-collega’s waren aanwezig: prof. Sofie Van Bauwel, dr. Sara De Vuyst, dr. Sander De Ridder, Florian Vanlee, Sofia Caldeira, Agata Frymus en Joke D’Heer.

Wat staken we op?

padua1Genderongelijkheid wordt nog steeds voortgezet in de productie van mediacontent. Professor Karen Ross gaf in haar keynote mee hoe vrouwelijke politici andere mediaberichtgeving ontvangen dan mannelijke politici. Vrouwelijke politici ontvangen minder media-aandacht en de artikels die over hen geschreven worden, zijn vaak negatiever. Ook Joke D’Heer kwam in haar onderzoek en presentatie over de representatie van vrouwelijke politici binnen de Vlaamse context tot gelijkaardige conclusies.

Genderongelijkheid is niet enkel te vinden binnen (politiek) nieuws. Onderzoekers lieten hun licht schijnen op allerhande onderwerpen, zoals de representatie van vrouwen in videogames en de representatie van vrouwelijke wetenschappers in televisieseries. Ook zelfrepresentatie werd besproken, zo presenteerden Sofia Caldeira en professor Sofie Van Bauwel hun onderzoek over ‘Instagrammable femininities’ – hoe jonge vrouwen zelf naar gegenderde zelfrepresentaties op Instagram aankijken.

Ook met betrekking tot seksualiteit in de media werden interessante studies besproken. In deze context presenteerde Florian Vanlee zijn onderzoek naar de representatie van LGBTQ+-personages in Vlaamse televisieseries – en het belang van kwantitatieve inhoudsanalyses.

 

En de academische wereld?

padua2Op de tweede dag van het congres werd een roundtable georganiseerd door het Women’s Network over gender en kennisverwerving in de academische wereld. Het legde enkele pijnpunten bloot waar de academische wereld al lang mee worstelt. Gegenderde ongelijkheden zijn zo niet enkel van toepassing op mediaproductie, maar tasten ook de structuren van academische kennisverwerving aan. Een moment van zelfreflectie op een congres dat handelt over gender studies, was daarom van nut.

Specifieke pijnpunten zoals overwork, de passion trap, representatie in het auteurschap van publicaties en de aanwezigheid van ‘onzichtbare’ arbeid (vooral door jonge, en vrouwelijke onderzoekers) werden aangekaart. Het panel benadrukte hoe moeilijk het is deze structuren uit te dagen. Hiertegenover plaatsten de sprekers een boodschap van coöperatie en solidariteit in academische omgevingen, en de nood aan concreet beleid om deze pijnpunten weg te werken.