Prof. dr. Annelore Deprez

Professor verbonden aan de onderzoeksgroep Center for Journalism Studies van de vakgroep Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent.

 

Annelore.Deprez@UGent.be    

 

Journalism studies
Sourcing
Nieuwswijsheid
Factchecking
Sociale media

 

Annelore Deprez is deeltijds professor aan de vakgroep Communicatiewetenschappen, Universiteit Gent. Haar onderwijs focust zich op journalism studies, communicatievaardigheden en communicatietheorie. Ze doceert in tweede bachelor het vak ‘journalistieke nieuwsgaring en -productie’. Haar onderzoekexpertise binnen journalism studies betreft mediarepresentatie, sourcing en framing. In haar doctoraatsonderzoek ‘Internationale conflictberichtgeving in de Vlaamse geschreven pers: een longitudinale framing- en representatieanalyse van de Eerste en Tweede Intifada’ (2008) ontwikkelde ze een meetinstrument voor longitudinaal framingonderzoek.

Naast docent is ze ook senior researcher aan Arteveldehogeschool Gent, opleiding journalistiek. Ze leidt en voert diverse onderzoeksprojecten uit, onder andere met betrekking tot ‘nieuwswijsheid van jongeren en factchecking’, ‘Snapchat en andere sociale media als nieuwskanaal’ en ‘digitale stress’.

Ze is auteur van diverse artikels in readers en tijdschriften zoals Journalism Studies, European Journal of Communication en Tijdschrift voor Communicatiewetenschap.  Ze is ook lid van de stuurgroep van de Journalism division van NEFCA (The Netherlands-Flanders Communication Association), het Center for Journalism Studies (UGent) en het onderzoeks- en dienstverleningscentrum Entrepreneurship 3.0.

Biblio