prof. dr. Frederik De Grove

Professor verbonden aan de onderzoeksgroep Center for Journalism Studies van de vakgroep Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent.

Frederik De Grove

 

    |     +329 264 97 09

 

Computationele sociale wetenschappen
Methodologie van de sociale wetenschappen
Digitale methoden

Data journalistiek

 

Frederik De Grove is Assistant Professor aan de Vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit van Gent. Hij doceert het vak Digital methods (Ba3) and is co-docent voor de vakken co-doceert de vakken Actuele Aspecten van Journalistiek (Ma) en Encyclopedie van de Communicatiewetenschappen (Ba2). In December 2014 verdedigde hij met succes zijn doctoraat. Tijdens zijn doctoraatstraject onderzocht hij de sociale netwerken en motivaties van mediagebruikers. Daarbij lag de focus op de manier waarop dit methodologisch en empirisch benaderd kon worden.

Zijn huidige interesses en expertise liggen binnen de methodologische aspecten van communicatiewetenschappelijk onderzoek en hoe deze zich verhouden ten opzichte van nieuwe media en journalistiek. Hij is gefascineerd door het proces en de gevolgen van  het convergeren van computationele- en sociale wetenschappen. Tot slot is hij projectcoördinator van het GOA project NewsDNA (2018-2022). Het belangrijkste doel van dit project is het promoten van meer diverse nieuwsconsumptie door middel van algoritmes.

Biblio