RESEARCH - mict supports 'Kop Op' campaign

(23-01-2018) imec-mict-UGent responsible for scientific research connected to Kop Op campaign: (1) development of typology and (2) mobileDNA application.

De campagne van Kop Op is gedragen door wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door imec en de Universiteit Gent (UGent) in het kader van onderzoek naar digibesitas (= samenstelling van digitaal en obesitas). Uit het jaarlijkse onderzoek imec.digimeter blijkt dat een groeiend aantal Vlamingen worstelt met smartphones en zoekt naar manieren om hun mobiel gebruik onder controle te houden. Het grootste probleem hierbij is onderschatting: een correcte diagnose is noodzakelijk voor een correcte remedie. De bijdrage van imec en UGent in de Kop Opcampagne is dan ook een wetenschappelijke fond leggen voor de campagne. Dat onderzoek is tweeledig: (1) het vooronderzoek dat leidde tot de vijf profielen van smartphonegebruik met bijhorende zelftest (representatief gemaakt door imec.digimeter) en (2) het ontwikkelen van het mobiel DNA: een spiegel van eigenlijk smartphonegebruik aan de hand van de applicatie mobileDNA.