OPROEP: blijf studeren, blijf communiceren!

(19-03-2020) De UGent volgt de aanbevelingen van de overheid strikt op en zet in op telewerk en digitale lesvormen. We roepen de studenten op om te blijven studeren en vooral ook te blijven communiceren!

  

De overheid wil de contacten tussen potentieel besmette en gezonde personen verminderen om de verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen.

UGent volgt de aanbevelingen van de overheid strikt op. Onze medewerkers werken dus allemaal van thuis.

Wat betekent dat concreet?

Als gevolg daarvan zal ons secretariaat, bibliotheek Korte Meer en AV-centrum in De Krook gesloten zijn tot 3 mei. Onze professoren en assistenten blijven wel beschikbaar via e-mail

Als student, krijg je de hoor- en werkcolleges op een alternatieve wijze aangeboden en de praktische opdrachten blijven doorgaan (tenzij anders vermeld). 

Vergeet dus niet te blijven studeren en vooral te blijven communiceren!

Bekijk de actuele informatie en UGent-richtlijnen over de Corona-crisis

  

Info faculteitsbibliotheken Politieke en Sociale Wetenschappen

De bibliotheken van de faculteit (Korte Meer/Universiteitstraat) blijven tot nader order gesloten. Het blijft niet mogelijk om gedrukte materialen te ontlenen of terug te brengen. Ook boeken uit een andere bibliotheek kunnen niet ontleend of teruggebracht worden. 

Wie momenteel boeken heeft, hoeft zich geen zorgen te maken : de leentermijnen zijn voor iedereen al minimaal verlengd tot 25 mei a.s. Indien de bibliotheken langer gesloten blijven, dan zal dit globaal ook aangepast worden.

Maar het is wel mogelijk om scans van artikels of hoofdstukken van boeken aan te vragen. Dit kan via https://lib.ugent.be/nl/info/ill.
Houdt met volgende afspraken rekening : 

 • Zorg steeds voor zo specifiek mogelijke informatie :
  • Voor artikels : juiste naam tijdschrift, jaargang, volume, paginering en titel van het artikel. Hier kan Google scholar een hulpmiddel zijn om deze informatie te vinden.
  • Voor hoofdstukken van boeken : titel en auteur van het boek, titel van het hoofdstuk en exacte paginering. Hiervoor kan je in veel gevallen terecht bij Google Books (waar meestal inhoudstafels wel vrij raadpleegbaar zijn).
  • Bij onvoldoende informatie zal je eerst gecontacteerd worden voor bijkomende informatie. Hoe vollediger je aanvraag, des te sneller je geholpen kan worden.
 • Scans worden één tot twee keer per week door de medewerkers van de bibliotheken ter plaatste gemaakt. Het kan dus wel enkele dagen duren voor je aanvraag wordt beantwoord.
 • Tijdschriftartikels via de IBL-knop op de website (lib.ugent.be).
 • Hoofdstukken uit boeken kunnen vanaf volgende week ook via de IBL-knop in de webcatalogus aangevraagd worden.  In afwachting kunnen scanaanvragen van boekhoofdstukken gestuurd worden naar psbib@ugent.be.
 • Er worden echter geen volledige boeken ingescand, enkel hoofdstukken tot ca. 50 scans.  Geef bij je aanvraag dus zo exact mogelijk welke pagina’s of hoofdstukken je wil (zoek via Google of www.worldcat.org naar een mogelijke inhoudstafel van het bewuste boek).
  • IBL-aanvragen van gedrukte boeken uit andere bibliotheken kunnen niet fysiek aan de aanvrager geleverd worden (sluiting bibliotheken).  Duidt in elk geval bij je aanvraag aan welke delen je wenst zodat eventueel een scan kan gevraagd worden.
  • Bij aanvragen van boeken uit andere UGent-bibliotheken, zal zoveel mogelijk een scan van het gevraagde gedeelte geleverd worden.  Ook hier zo specifiek mogelijke informatie over de gewenste pagina’s meegeven.

Databanken en online bronnen blijven wel beschikbaar (steeds via de webbrowser in Athena!).

De bibliotheek blijft bereikbaar via het mailadres . Hou evenwel rekening met mogelijk vertraagde antwoorden.

 

We verontschuldigen ons voor het ongemak maar rekenen op jullie begrip en medewerking.

 

Het bibliotheekteam.

Info AV-centrum

Het AV-centrum zal gesloten zijn tot minstens 3 mei.  

Volg je de opleidingsonderdelen ‘Journalistieke praktijk’ of ‘Audiovisuele productietechnieken’, volg dan de berichten op Ufora.

Bij eventuele vragen kun je contact opnemen met

Info film-plateau

Kask cinema is gesloten tot minstens 3 mei.

Geannuleerde evenementen

Hands-On Digital

Gezien de wereldwijde uitbraak van het coronavirus werd besloten om deze 2de editie van 'Hands-On Digital' niet te laten doorgaan.

Francqui Leerstoel 2019-2020 Prof. Dr. Esther Rozendaal

Gezien de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, besloten we om de gastles en bijhorende receptie niet te laten doorgaan.