Eerbetoon aan Prof. dr. Caroline Pauwels

(08-08-2022) De leden van de Vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent zijn diep bedroefd door het nieuws over het overlijden van Caroline Pauwels, ererector van de Vrije Universiteit Brussel.

Caroline Pauwels was de afgelopen jaren in Vlaanderen en België uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde en inspirerende publieke intellectueel. In enkele jaren tijd werd Caroline Pauwels een belangrijke stem in het publieke debat, waarin ze vol overgave en met zin voor nuance soms moedige standpunten innam. De hulde die haar nu, naar aanleiding van haar overlijden, te beurt valt, toont aan dat Vlaanderen nood heeft aan stemmen als die van Caroline: iemand die verbindt, die mensen doet dromen, die toont dat een betere samenleving mogelijk is. Een wereld waarin verwondering, respect en kritisch-wetenschappelijk denken fundamentele waarden zijn. 

Prof. dr. Caroline Pauwels was in binnen- en buitenland ook een erg gewaardeerde onderzoeker, vooral op het domein van media- en communicatiebeleid. Oorspronkelijk richtte ze zich in haar doctoraal onderzoek op Europees audiovisueel en mediabeleid. Later werd ze directeur van het onderzoekscentrum SMIT (nu imec-SMIT) en verruimde ze haar onderzoeksveld naar de relatie tussen media, communicatie en de digitale samenleving. Op voordracht van de Vakgroep Communicatiewetenschappen ontving Prof. dr. Caroline Pauwels in 2014 de prestigieuze binnenlandse Francqui-leerstoel—meteen een eerbetoon aan de wetenschappelijke bijdrage, die Caroline Pauwels heeft geleverd aan het vakgebied van de communicatiewetenschappen.

Verschillende leden van de Vakgroep Communicatiewetenschappen onderhielden nauwe academische en ook vriendschappelijke relaties met Caroline. Met veel dankbaarheid en respect wensen ze de kinderen en de familie van Caroline veel sterkte met dit groot en intens verlies.

Gent, 8/8/2022