NIEUWE PUBLICATIE - Hoe kunnen labels vertrouwen in online shopping sites verhogen

(22-12-2017)

Shubin Yu, Liselot Hudders en Veroline Cauberghe onderzoeken in twee publicaties hoe labels op online shopping sites consumenten kunnen beïnvloeden. In een eerste studie, gepubliceerd in Journal of Business Research, onderzoeken ze de effectiviteit van een bestseller-label. De resultaten van twee experimentele studies tonen aan dat een bestseller-label een positief effect heeft op de attitude ten opzichte van dure merken, terwijl het een negatieve impact heeft op de attitude ten opzichte van goedkope producten. Dit kan verklaard worden door het feit dat een bestseller-label de gepercipieerde kwaliteit van het product anders zal beïnvloeden wanneer het een duur versus goedkoop merk betreft. Een tweede studie, gepubliceerd in Journal of Electronic Commerce Research, toont aan dat een kwaliteitslabel het gepercipieerde risico verbonden aan een online aankoop van luxemerken kan verlagen. 

Meer lezen over de effecten van bestseller-labels

Meer lezen over de effecten van een kwaliteitslabel.