Dit was Etmaal Van de Communicatiewetenschap 2020

(01-03-2020) Op 6 en 7 februari trok een delegatie Communicatiewetenschappers naar Amsterdam voor de conferentie: Etmaal van de Communicatiewetenschap 2020!

Onze onderzoekers omschrijven Etmaal als een zeer druk congres met veel presentaties op korte tijd. Dat zorgde dus voor een grote stroom aan informatie, goed om ideeën voor eigen onderzoek op te doen maar ook om de horizon te verruimen. Maar zij gingen ook ter plaatse om zelf presentaties over eigen onderzoek te delen. Hieronder kan je overzicht vinden van alle presentaties gegeven voor onze eigen onderzoekers:

 Wil je meer weten over een of meerdere van deze presentaties? Contacteer de onderzoeker in kwestie door op zijn/haar naam te klikken.

Etmaal 2020 -Janneke Schokkenbroek
Online and Offline Intimate Partner Violence: An examination of Victimization and Perpetration Experiences and Gender Differences

- Janneke Schokkenbroek, Joris Van Ouytsel, Wim Hardyns en Koen Ponnet

De alomtegenwoordigheid van het internet biedt veel nieuwe mogelijkheden voor interacties tussen romantische partners, zowel positief als negatief.

In haar presentatie op Etmaal vertelde Janneke over de resultaten van haar vragenlijstonderzoek naar het zogeheten cyber partner violence, waarbij mensen het internet en sociale media gebruiken om hun partner te controleren en monitoren.

Zo blijkt dat zowel slachtoffer- als daderschap bij studenten zeer veel voorkomt, dat mannen meer frequent slachtoffer lijken te zijn dan vrouwen en dat het gerelateerd is aan andere (fysieke) vormen van partnergeweld.

Etmaal 2020 - Amandine Henderickx


Social influencers, Instapods en het nieuwsoverzicht-algoritme van Instagram.

- Amandine Henderickx en Ralf De Wolf

Deze studie bestudeert social influencers, Instapods en het nieuwsoverzicht-algoritme van Instagram.

Door dieper in te gaan op de manieren hoe social influencers zich presenteren online en de – veranderende – werking van het nieuwsoverzicht hierbij in rekening te brengen, wensen we een duidelijker beeld te schetsen van hun leefwereld en dagelijkse praktijken.

 

Met dit tijdschriftartikel winnen Amandine en Ralf de Young Scholar Paper Award!

Foto: Lezing in de Krook
Op zoek naar collectieve ontwikkelingsprocessen voor stedelijke media: de stad als gemeenschappelijke experimenteerruimte?

- Ben Robaeyst en Bastiaan Baccarne 

 

Een presentatie over hoe kennis binnen de stad als oplossing kan dienen voor “wicked problems” of maatschappelijk relevante uitdagingen, zoals bv. vereenzaming bij senioren.

In zijn presentatie ging hij dieper in op de uitdagingen, hoe deze kennis geïdentificeerd, verzameld én getransformeerd kan worden tot een oplossing voor deze wicked problems. 

Hiervoor voerde hij een participerend actie onderzoek uit dat naging wat de impact is van het toepassen van bestaande academische theorieën op deze uitdagingen binnen de stad.

Etmaal 2020 - Martijn Huisman
You can just get it from Wikipedia”: A Qualitative Exploration of the Attitudes, Perceptions, and Use of Wikipedia as a Source of Health and Medical Information by Flemish Middle-Aged and Older Adults 

- Martijn Huisman, Stijn Joye en Daniel Biltereyst

In de presentatie “You can just get it from Wikipedia” vertelde Martijn Huisman over het kwalitatieve onderzoek binnen het Health, Media & Society onderzoekscentrum naar de percepties en het gebruik van Wikipedia als een bron van gezondheidsinformatie onder Vlamingen tussen de leeftijd van 50 en 80 jaar.

Het onderzoek laat zien dat hoewel Wikipedia een populaire bron van informatie is, het een beperkte rol lijkt te spelen in het gezondheidsmanagement van de onderzoeksdeelnemers.

Etmaal 2020 - Lies De Kimpe
Let’s talk about victimization, baby: Gaining a better understanding of social support seeking among cybercrime victims

- Lies De Kimpe, Koen Ponnet, Michel Walrave, Thom Snaphaan, Lieven Pauwels en Wim Hardyns

Heel wat internetgebruikers worden het slachtoffer van cybercriminaliteit. Toch zoekt slechts een minderheid na zo’n incident hulp bij vrienden of familie.

In dit onderzoek werd nagegaan welke rol onder meer sociaal kapitaal, gepercipieerde ernst en controle, ontkenning en zelfverwijt spelen in het zoeken van sociale steun na een cybercrime-incident.

 

Etmaal 2020 - Ben De Smet
Understanding identity-related practices on music streaming services: theoretical-methodological challenges

- Ben De Smet en Frederik Dhaenens

Waarin zit de betekenis en de waarde van muziek?

Waarom houden sommige mensen van bepaalde muziek en andere mensen van andere muziek?

Komt dat door de songteksten, de muziek zelf, het imago van de artiesten, …? Via een literatuurstudie verkenden we deze verschillende terreinen om zo gewapend te zijn voor onze analyses en focusgroepen.

 

Etmaal 2020 - Sanne Holvoet
My Friend as an Endorser: How Likes and Comments on Social Network Advertising Influence Young Adolescents’ Attention and Attitudes

- Sanne Holvoet, Liselot Hudders en Laura Herrewijn

De likes en reacties van vrienden op gesponsorde berichten kunnen de manier waarop jongeren reclameboodschappen verwerken beïnvloeden.

Door middel van een eye tracking studie gingen we na aan welke informatie jongeren het meest aandacht besteden en welke invloed dit heeft op hun attitudes ten opzichte van het geadverteerde merk.

De studie toonde aan dat jongeren meer aandacht besteden aan ‘social advertising’, reclame die aangeeft dat de vrienden van de ontvanger het merk leuk vinden, en dat deze aandacht zorgt voor een uitgebreidere verwerking van de boodschap en uiteindelijk tot positievere merkattitudes.

Etmaal 2020 - Ini Vanwesenbeeck
Assessing toddlers’ advertising literacy levels – a comparison between YouTube and television advertising

- Ini Vanwesenbeeck, Liselot Hudders en Koen Ponnet

Dit is een experimentele studie over de verwerking van reclame op YouTube en TV bij kleuters (4-5 jaar), uitgevoerd i.s.m. Liselot Hudders en Koen Ponnet. 

In tegenstelling tot theoretische inzichten bleek uit deze studie dat  kleuters reeds een begrip hebben van wat reclame op TV en YouTube inhoudt.

Desondanks beoordelen kleuters YouTube en televisiereclame echter als leuk, en niet irriterend. 

 


Etmaal 2020 - Cato Waeterloos 1
Designing and validating the Digital Activism Scale (DAS): an instrument to measure online activism on social media             
          

- Cato Waeterloos, Koen Ponnet en Michel Walrave

Presentatie over hoe digitale platformen nieuwe vormen van politieke participatie en expressie met zich meebrengen.

Om deze beter te kunnen bestuderen, heeft Cato de ‘Digital Activism Scale’ ontwikkeld, om in wetenschappelijk onderzoek beter te vatten hoe sociale media kunnen worden gebruikt door burgers om zich politiek te uiten en informeren.

 

 

Etmaal 2020 - Sarah Anrijs
Examining the associations between experiences of digital difficulties, worry about the future of being unable to keep up with digital evolutions, and feelings of general stress

- Sarah Anrijs, Koen Ponnet en Lieven De Marez

Sarah presenteerde een representatief vragenlijstonderzoek bij 1000 Vlamingen, waarin ze samen met haar promotoren Prof. Koen Ponnet en Prof. Lieven De Marez onderzocht in welke mate het ondervinden van digitale moeilijkheden (bv. online vacatures zoeken) gelinkt is aan het hebben van zorgen en stressgevoelens.

Uit de resultaten bleek dat mensen die meer digitale moeilijkheden ondervinden zoals verwacht meer zorgen en stressgevoelens ervaren en dat deze mensen minder vaak hulp vinden in hun omgeving. Bovendien bleek dat vooral personen met een lager inkomen een grotere kans hebben om digitale moeilijkheden te ervaren en minder hulp te vinden in hun omgeving.

Etmaal 2020 - Stien De Rudder
Wordt vervolgd? Een exploratief kwalitatief onderzoek naar de rol en relevantie van vervolgfilms in de Vlaamse filmindustrie

- Stijn Joye, Stien De Rudder, Emmelie Mouton, Gertjan Willems en Eduard Cuelenaere

 

Het maken van sequels is een populaire (economische) strategie in Hollywood.

Vlaamse vervolgfilms zijn echter opvallend minder vertegenwoordigd in de cinemazalen en dit hoofdzakelijk omdat onze Vlaamse filmmarkt te klein is om sterke commerciële merken uit te bouwen.

Bovendien is er grote afhankelijkheid van de (financiële) ondersteuning vanwege het Vlaams Audiovisueel Fonds, en dus de overheid, dat over beperkte middelen beschikt en in haar beleid meer inzet op nieuwe projecten met een grotere artistieke waarde.

Etmaal 2020 - Hanne Van Haelter
The diverse news representations of refugees on the public and the commercial broadcaster in Flanders

- Hanne Van Haelter en Stijn Joye

Deze studie ging over de representatie van vluchtelingen op VRT en VTM.

Daarvoor werden 122 nieuwsuitzendingen geanalyseerd. Hanne vergeleek onder andere het taalgebruik, woordgebruik en de getoonde beelden op beide zenders. 

 

 

 

Etmaal 2020 - Floor Denecker


Phubbing behaviour and phubbing aversion in the context of parent-child interaction

- Floor Denecker, Koen Ponnet en Lieven De Marez

De studie ging over Phubbing gedrag en irritatie in de ouder-kind relatie, waarbij Floor benadrukt dat de ouder niet enkel moet bekeken worden als phubber (dus diegene die smartphone gebruikt in interactie met het kind), maar ook als phubbee.

Verder werd het verschil tussen phubbing gedrag (het zuiver gebruiken van de smartphone in die interactie) en phubbing irritatie (het ergeren aan dit gebruik) besproken.

Resultaten van mijn vragenlijst toonde onder andere aan dat wie zelf meer phubbing gedrag vertoond, ook minder geïrriteerd is wanneer hij/zij wordt gephubd.

Etmaal 2020 - Edward De Vooght
Figuring out Political Rhetoric: A Content Analysis of the Use of Rhetorical Figures by Flemish Politicians

- Edward De Vooght, Sarah Van Leuven en Liselot Hudders

In een studie naar hoe Vlaamse politici speechen, blijkt dat er weinig verschillen zijn in het gebruik van metaforen, herhalingen en opsommingen (of met andere woorden stijlfiguren).

Politici spreken herhalend en opsommend in formele contexten (bv. op podium) en emotioneel en anekdotisch in informele contexten (bv. in een café).

 

 

 

Etmaal 2020 - Joke D'heer
‘She’s huggable, he’s rough’: the presence and portrayal of female and male politicians in Flemish election coverage

- Joke D'Heer

Studie over de representatie van vrouwelijke en mannelijke politici in Vlaamse nieuwsmedia.

Joke voerde hier een kwantitatieve inhoudsanalyse voor uit op nieuwsberichten (kranten, radio, televisie, radio, net-native nieuwssites) twee weken voor de verkiezingen van 26 mei.

De resultaten tonen aan dat vrouwelijke politici minder vaak gerepresenteerd werden dan mannelijke politici (23,4% vs 76,6%) en dat ze gerepresenteerd werden op een wijze die stereotiep vrouwelijke kenmerken benadrukte en vrouwelijke politici linkte aan de private sfeer (bv. meer verwijzingen naar het familiale leven, meer verwijzingen naar 'vrouwelijke' kwesties, meer verwijzingen naar het uiterlijk, enz.)

Etmaal 2020 - Anke Lion
'Hide your beard!’ - Self-deprecating humour and double consciousness in Flemish diaspora’s comedy sketches

- Anke Lion

Anke presenteerde een exploratieve studie die ze heeft uitgevoerd met Vlaamse diaspora jongeren over de limieten van 'ethnic humour' (humor op basis van etnisch-culturele eigenschappen en verschillen).

Hierbij werd een creatief en participatief onderzoeksdesign gehanteerd, waarbij participanten hun eigen comedy sketch uitwerkten rond dit thema en hierover achteraf reflecteerden.

Ondanks een breed gamma aan verschillende onderwerpen en formats, kwam hoofdzakelijk het belang van authenticiteit en de voorkeur voor zelfspot duidelijk aan bod.

Etmaal 2020 - Gertjan Willems


'De verbeelding van de leeuw. Een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen'

- Gertjan Willems en Bruno De Wever

Gertjan Willems presenteerde het boek 'De verbeelding van de leeuw. Een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen' (redactie samen met Bruno De Wever), dat in mei 2020 verschijnt.

Dit boek brengt communicatiewetenschappers, historici, politicologen en taal- en letterkundigen samen voor een interdisciplinair onderzoek naar de rol van media voor de vorming van een Vlaamse natie, en dit sinds de 19e eeuw tot op vandaag.