Francqui Leerstoel 2020-2021 Prof. Dr. Esther Rozendaal

(21-10-2020) De inaugurele les vindt plaats op maandag 7 december 2020 om 11u30 via Zoom.

Media bieden ons veel kansen wat betreft communicatie, entertainment en informatie, maar er zijn ook risico’s voor ons welzijn en onze veiligheid. In deze
lessenreeks kijken we onder andere naar sociale media en gameverslaving, nepnieuws en andere vormen van desinformatie, en verborgen vormen van
reclame. Het doel is de mediawijsheid van studenten te ontwikkelen en hen een reeks strategieën te leren die zij kunnen gebruiken om optimaal te profiteren
van de kansen die media bieden, en zich tegelijktijdig ook te wapenen tegen de risico’s. In de lessenreeks wordt ook besproken wat scholen, regelgevers en
mediaproducten kunnen doen om jongeren te empoweren zich online op een mediawijze manier te gedragen.

Esther Rozendaal is universitair hoofddocent Communicatie en Media bij het Behavioural Science Institute aan de Radboud Universiteit. Esther onderzoekt hoe
kinderen en jongeren empowered kunnen worden om op een autonome, gezonde en veilige manier met media en reclame om te gaan. In haar onderzoek richt ze zich enerzijds op educatieve interventies. Specifiek onderzoekt zij educatieve interventietechnieken die succesvol zijn in het stimuleren van het mediawijze gedrag van kinderen. Aan de andere kant richt ze zich op regulerende interventies. Zij onderzoekt bijvoorbeeld hoe sponsorvermeldingen in online commerciële media-inhoud (zoals gesponsorde influencervideo's) effectief kunnen zijn in het activeren van de reclamewijsheid van kinderen en tieners.

 

Stichting Francqui

 

Planning:

  • Inaugurele lezing op maandag 7 december 2020 om 11u30 via Zoom. Inschrijven voor deze lezing kan hier. Na inschrijving ontvangt u de Zoom-link via mail.
  • College Sociale media en welzijn (15 maart 2021, 13u-16u)

Jongeren besteden veel tijd op Instagram, TikTok en WhatsApp. Wat doet het gebruik van sociale media eigenlijk met hun welzijn? Wat zijn de negatieve én positieve effecten van sociale media op het welbevinden van jongeren? Welke persoonlijke eigenschappen of omgevingsfactoren zorgen ervoor dat effecten meer of minder optreden? In dit college leren studenten meer over het meest recente en relevante wetenschappelijke onderzoek naar dit thema. Zij gebruiken die inzichten om te reflecteren op hun eigen sociale media gebruik en de invloed daarvan op hun welzijn. Ook word en ze uitgedaagd om na te denken over manieren waarop sociale media ingezet kunnen worden om het welzijn van jongeren te vergroten.

Inschrijven kan hier.

  • College Media empowerment (29 maart 2021, 13u-14u15)

Jongeren leven in een wereld waar sociale media, apps en games vanzelfsprekend zijn. Dat biedt hen belangrijke kansen op het gebied van vermaak, verbinding en ontspanning. Maar er zijn ook risico's voor hun welzijn en veiligheid. Daarom is er steeds meer aandacht voor de mediawijsheid van deze groep. In dit college leren studenten meer over het meest recente en relevante wetenschappelijke onderzoek naar dit thema. Zij gebruiken die inzichten om te reflecteren op hun eigen mediawijsheid en mediawijze onlinegedrag. Ook worden ze uitgedaagd om na te denken over manieren waarop jongeren gestimuleerd kunnen worden om zich online mediawijs te gedragen.

Inschrijven kan hier.

  • College Nepnieuws (30 april 2021, 10u-12u45)

Sociale media zijn dé plek om nepnieuwsberichten te delen. Verkeerde informatie wordt de wereld ingestuurd, en gaat soms zelfs viral doordat veel mensen nepnieuws delen. Veel mensen geloven nepnieuws. Dit is problematisch als het gaat om burgerschap en democratie. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat mensen gaan stemmen op basis van verkeerde of misleidende informatie. Hoe kun je nepnieuws herkennen? Welke kennis en vaardigheden heb je daarvoor nodig? In dit college leren studenten meer over het meest recente en relevante wetenschappelijke onderzoek naar dit thema. Zij gebruiken die inzichten om te reflecteren op hun eigen vaardigheid om kritische met nieuws, in het bijzonder nepnieuws, om te gaan. Ook worden ze uitgedaagd om na te denken over manieren waarop mensen, jong en oud, geholpen kunnen worden om nepnieuws te herkennen.

Inschrijven kan hier.