Marijke De Veirman over haar doctoraat: “The fairytale of social media influencers"

(08-07-2020) Op 19 mei verdedigde onderzoekster Marijke De Veirman - vanuit haar kot - haar doctoraatsthesis.

The fairytale of social media influencers

Haar thesis “The fairytale of social media influencers. A multi-method approach to investigate the persuasiveness and ethical use of influencer marketing” verzamelt inzichten in de overtuigingskracht en het ethische gebruik van influencer marketing aan de hand van verschillende methoden. Het geeft een compleet beeld van deze hedendaagse reclametechniek en bekijkt het vanuit verschillende perspectieven en stakeholders, namelijk de consument als target van deze strategie, de marketeer en de influencer als gebruiker van deze strategie en de beleidsmaker als regulator van deze strategie.

Influencer marketing als volwaardige marketingstrategie

“We worden vandaag overspoeld door reclameboodschappen, waardoor we de neiging hebben om reclame te vermijden. Daarom gingen adverteerders op zoek naar advertentie-formats die worden geaccepteerd of niet opgemerkt door sociale media gebruikers, zoals bijvoorbeeld influencer marketing.,” vertelt Marijke De Veirman.

 “Tijdens het tijdsbestek van dit doctoraat evolueerde influencer marketing van modewoord in 2015 naar een volwaardige en veelgebruikte marketingstrategie in 2020. Wij waren één van de eersten om influencer marketing te onderzoeken binnen het domein van persuasieve communicatie.”

Ethische gebruik van influencer marketing

“Influencer marketing houdt in dat merken influencers compenseren, bijvoorbeeld met gratis producten of een financiële vergoeding, om inhoud te creëren over hun producten en diensten en deze te delen op hun eigen sociale media (bv. Instagram, YouTube,…). Ondanks het toenemende gebruik van influencers voor marketingdoeleinden, is het onderzoek naar hoe zij de merk-gerelateerde attitudes en het koopgedrag van hun volgers beïnvloeden nog zeer beperkt."

 "Daarnaast zijn er heel wat ethische issues verbonden aan influencer marketing. De commerciële boodschappen van influencers zitten bijvoorbeeld vaak verscholen tussen en lijken op reguliere, niet-commerciële boodschappen, waardoor het voor hun volgers vaak niet duidelijk is of een bericht reclame is of niet."

 "De laatste jaren is er dan ook een debat ontstaan over hoe influencer marketing transparanter gemaakt kan worden, in het bijzonder wanneer deze gericht wordt naar minderjarigen. De algemene doelstelling van dit doctoraatsonderzoek was daarom om enerzijds de overtuigingskracht en anderzijds het ethische gebruik van influencer marketing te onderzoeken.”