Oproep tot deelname Mediacademie Journalistiek: Prijs voor het beste journalistieke stuk 2017

(28-08-2017)

Wat wordt bekroond?

De Prijs bekroont het beste journalistieke werk van een laatstejaarsstudent. Studenten kunnen individuele stukken of een groepswerk indienen in vier verschillende categorieën:

-Print

-Video

-Radio

-Multimedia

Alle journalistieke praktijkwerken die tijdens het schooljaar 2016-2017 werden gemaakt, zijn welkom. Studenten mogen individueel of als groep indienen (max 2 inzendingen per student in verschillende categorieën).

Hoe gebeurt de selectie? 
De selectie gebeurt door een jury samengesteld uit vertegenwoordigers van Vlaamse Nieuwsmedia, The Ppress, UPP, Medianetwerk Plus en Media 21. De deelnemers tonen in de eerste plaats dat ze een neus hebben voor nieuws en weten hoe een goed verhaal wordt verteld. De selectie gebeurt anoniem; gelieve geen auteur op de ingeleverde documenten te vermelden, enkel in de mail van de inschrijving (zie onder). Per categorie worden 3 laureaten geselecteerd.

Wat houdt de prijs in? 
De winnaar binnen elke categorie ontvangt een mooie geldprijs van €.500.

Wie kan deelnemen? 
De Prijs wordt toegekend aan een auteur die als laatstejaarsstudent in 2016-2017 was ingeschreven in een van de volgende bachelor- of masteropleidingen Journalistiek: PXL, VUB, EhB, AP, Howest, Artevelde, KU Leuven - Campus Brussel, KULeuven - Campus Antwerpen, Thomas More Mechelen, UGent Communicatiewetenschappen - Afstudeerrichting Journalistiek.

Wat is de deadline voor inschrijving? 
Kandidaten dienen voor 1 september 2017 het journalistieke werk in samen met een korte verantwoording waarom hij/zij deelneemt en waarover het eindwerk precies gaat (max 1.000 woorden). Dat kan via mail aan met vermelding van naam, opleiding en contactgegevens alsook de categorie waarin wordt deelgenomen. Inschrijvingen na deze datum zijn ongeldig. De auteurs worden in de week voor het event persoonlijk op de hoogte gebracht via mail.

De 12 laureaten worden bekendgemaakt op vrijdagnamiddag 22 september 2017 in Mechelen tijdens het studentenevent van Mediacademie Journalistiek. De vier winnaars krijgen hun prijs overhandigd door minister van Media Sven Gatz.