Edward De Vooght over zijn doctoraat: hoe spreken politici en welke impact hebben hun woorden?

(02-11-2022) Edward De Vooght schreef de afgelopen vier jaar zijn doctoraat over “het effect van stijlfiguren in mondelinge politieke communicatie”. Hoe spreken politici en welke technieken gebruiken ze om mensen van hun gelijk te overtuigen?

Wij waren alvast gefascineerd door het onderwerp en vuurden een aantal prangende vragen op hem af. 

Wat waren de essentiële conclusies van jouw onderzoek?

Politici gebruiken vaak stijlfiguren zoals metaforen, beeldspraak, rijm, tegenstellingen en opsommingen in hun speeches. Die gebruiken ze vooral omdat dat soort taal een sterke overtuigingskracht met zich mee brengen. 

Hoe en waarom doen onze politici in Vlaanderen dat nu?

Veel mensen denken dat politici stijlfiguren bewust gebruiken als strategisch en efficiënt middel om te overtuigen. 

Maar het onderzoek wees uit dat ze deze technieken vaak net onbewust gebruiken. Stijlfiguren zijn een soort van spreekstijl geworden. Stijlfiguren kunnen hun argumenten sterker maken, maar echt doelbewust gaan politici daar niet mee om.

Voorbeeld uit de praktijk

Politici kunnen speeches geven voor een publiek dat neutraal staat tegenover het besproken onderwerp. Door het gebruik van stijlfiguren zoals herhaling, rijm, korte zinnen en retorische vragen komt een boodschap creatiever en minder complex over. 

Daardoor krijgt  het publiek de indruk dat argumenten sterker zijn. En dat zorgt er op zijn beurt voor dat de luisteraars hun mening bijstellen en het standpunt van de spreker innemen. 

We mogen dus niet  zomaar zeggen: “Ze gebruiken trucjes!”. Het gaat echt om anderen inhoudelijk overtuigen. Stijl is inhoud en inhoud is stijl.  

Wat zijn je plannen na het doctoraat? 

Dit academiejaar werk ik als professor bij het vak interdisciplinaire consumententheorie en als onderzoeker naar desinformatie op Arteveldehogeschool.