Carla Mingolla over haar doctoraat: ‘How Biased Minds Drive Sustainable Behavioral Change’

(06-10-2020) Op 3 september 2020 verdedigde onderzoekster Carla Mingolla haar doctoraatsthesis in het Pand te Gent.

How biased minds drive sustainable behavioral change

Haar thesis “How biased minds drive sustainable behavioral change. An interdisciplinary multi-method approach on sustainable use of acaricides in beef cattle” onderzoekt de rol van cognitieve misvattingen binnen het stellen van duurzaam gedrag, aan de hand van verschillende methoden.

Vanwege het interdisciplinair karakter van dit project - samenwerking met de Faculteit Dierengeneeskunde, Laboratorium in de Parasitologie - onderzoeken we enerzijds hoe misvattingen ingezet kunnen worden in communicatiestrategieën om een duurzamer en weloverwogen gebruik van acariciden te stimuleren binnen Vlaamse vleesveehouderijen. Acariciden zijn chemische pesticiden die gebruikt worden om Psoroptes schurft, een heel vaak voorkomende problematiek bij het Belgisch Wit-Blauw rundvee-ras, te behandelen. Anderzijds willen we onderzoeken hoe misvattingen ingezet kunnen worden in communicatiestrategieën om het bredere duurzaam denken en gedrag, zoals milieuvriendelijk gedrag, bij de algemene bevolking te promoten.

Met deze thesis verzamelen we dus inzichten in welke misvatting mensen hebben rond duurzaam gedrag en hoe beleidsmakers deze optimaal kunnen inzetten in communicatiestrategieën zodat duurzaam gedrag gestimuleerd wordt.

 

Het belang van cognitieve misvattingen

Carla Mingolla legt uit: ‘In het dagdagelijkse leven worden we geconfronteerd met een ‘overload’ aan informatie. Hierdoor hebben we geen andere keuze dan te filteren. Ons brein maakt daarom gebruik van een paar simpele trucs, zoals het gebruiken van mentale shortcuts, om sneller tot een beslissing te komen. Die shortcuts kunnen leiden tot denkfouten of misvattingen.’

‘Misvattingen zijn dus eigenlijk een vertekend beeld van de werkelijkheid.’

‘Het menselijk gedrag wordt voor 90% beïnvloed door onbewuste processen, zoals misvattingen. Wanneer we dus een bepaald duurzaam gedrag willen promoten bij een doelgroep, is het belangrijk om misvattingen over dat gedrag in kaart te brengen.’

 

Cognitieve misvattingen inzetten in communicatiestrategieën

‘Een belangrijke assumptie bij het ontwikkelen van communicatiestrategieën; als we mensen genoeg informatie geven en goed uitleggen waarom iets belangrijk is, dan vertonen ze het gewenste gedrag wel. Je ziet dit bijvoorbeeld bij campagnes die milieuvriendelijk gedrag stimuleren. Iedereen weet dat het belangrijk is om te zorgen voor het milieu maar doet iedereen dit ook? En waarom stellen we ondanks alle kennis die tegenwoordig beschikbaar is, toch nog te weinig milieuvriendelijk gedrag?’ vertelt Carla Mingolla.

‘Er wordt eigenlijk te weinig rekening gehouden met de misvattingen die mensen hebben over een bepaald duurzaam gedrag. Naast het verhogen van de algemene kennis zouden beleidsmakers dan ook moeten inspelen op misvattingen in communicatiestrategieën om het gewenste duurzaam gedrag te bereiken.’

‘Alvorens aanbevelingen te formuleren over hoe beleidsmakers misvattingen kunnen inzetten binnen communicatie, moeten we een inzicht krijgen in welke misvattingen een rol spelen binnen het stellen van een bepaald duurzaam gedrag bij een bepaalde populatie. De algemene doelstelling van dit doctoraat was daarom te onderzoeken hoe cognitieve misvattingen duurzame gedragsverandering bij individuen kunnen hinderen of motiveren.’