Samen met VUB en VRT lanceren we de leerstoel ‘Media in een samenleving in transitie’

(11-02-2020) De leerstoel werd officieel gelanceerd in aanwezigheid van Rik Van de Walle (rector van UGent), Caroline Pauwels (rector van VUB), Leo Hellemans (CEO van VRT) en Benjamin Dalle (minister van media).

Met deze leerstoel willen we analyseren hoe een mediaorganisatie zich het best positioneert in een veranderende samenleving en een veranderende mediacontext. VRT ondersteunt hiermee de nood naar fundamenteel onderzoek in deze gewijzigde wereld.

Wat zal de rol zijn van media? Hoe kunnen we het wijzigende mediagebruik in de vingers krijgen? En hoe kunnen we maximaal maatschappelijk impact hebben in een on-demand wereld?

Via deze leerstoel wil VRT van dichtbij de snelle veranderingen in technologie en mediagebruik volgen.  En dit niet alleen voor zichzelf. VRT wil deze inzichten ook delen met de brede sector. De leerstoelhouders zijn professor Karen Donders (VUB), professor Lieven De Marez en professor Tom Evens (beiden UGent vakgroep Communicatiewetenschappen).

Met de leerstoel ‘Media in een samenleving in transitie’ beantwoorden we de oproep van Mediaminister Benjamin Dalle om in te zetten op wetenschappelijke informatie. Ik ben vereerd dat we hierbij een beroep kunnen doen op de gedegen expertise die we in Vlaanderen hebben voor mediaonderzoek. Bij de VRT kijken we niet alleen uit naar de inzichten die dit onderzoek ons zal bieden. We hechten er ook veel belang aan om de bevindingen van het onderzoek te delen met onze stakeholders.” Leo Hellemans, gedelegeerd bestuurder van de VRT.

Via deze leerstoel wil VRT van dichtbij de snelle veranderingen in technologie en mediagebruik volgen.  En dit niet alleen voor zichzelf. VRT wil deze inzichten ook delen met de brede sector.

"Wanneer een samenleving in transitie is, dan heeft zij baat bij sterke publieke instellingen die als betrouwbare bakens fungeren. Net zoals de VRT zo’n baken is, moeten ook de universiteiten de maatschappij helpen om in een gepolariseerde tijd op koers te blijven. Een leerstoel is het instrument bij uitstek om bruggen te slaan tussen universiteiten en andere belanghebbenden, en finaal ook tussen de betrokken partners en de brede maatschappij."  Rik Van de Walle, rector van de Universiteit Gent

De betrokken onderzoeksgroep imec-mict-UGent zal trends identificeren die verband houden met de veranderende maatschappij, technologie, markt & beleid, en toekomstige scenario's van het medialandschap voorzien. Op basis van een diepgaand onderzoek naar het gedrag van mediaconsumptie zullen we de publieke media informeren over toekomstige strategieën.