VACATURE – voltijds doctoraatsstudent (bursaal) voor FWO-project: 'Het coördineren van grenzen binnen de hedendaagse jongerencultuur'

(13-03-2018) Vacature voor een voltijdse doctoraatsbeurs. Solliciteren kan tot en met 15 mei.

Aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent is volgende voltijdse functie (m/v/x) vacant. Een doctoraatsbeurs (4 jaar) in het kader van het FWO-project “Het coördineren van grenzen en mobiele jeugdcultuur: Een kwalitatieve studie naar de privacy praktijken van tieners in de context van locatie gebaseerde sociale netwerken.

Project

Privacy management wordt veelal vereenzelvigd met individuele controle over persoonlijke informatie of toegang beperking. In dit onderzoeksproject worden individuele conceptualisaties van privacy achterwege gelaten en wordt vanuit een mobiele jeugd-culturele lens gekeken naar de privacy praktijken van jongeren in de context van locatie gebaseerde sociale netwerken (zoals Swarm). Aan de hand van een etnografische studie, een combinatie van participatorische observaties, semigestructureerde interviews en focusgroepen, worden de praktijken van jongeren kritisch onderzocht.     

Inhoud van de functie

Je zal ingeschakeld worden in dit project als onderzoeker. Je ontwikkelt een theoretisch kader, voert studies uit, schrijft wetenschappelijke artikelen en neemt deel aan (inter)nationale wetenschappelijke congressen. Daarnaast wordt verwacht dat je een doctoraal proefschrift afwerkt op basis van het gevoerde onderzoek. Tot slot, neem je deel aan de dagelijkse werking van de betrokken onderzoeksgroep (imec-mict-UGent) en de vakgroep Communicatiewetenschappen.

Profiel van de kandidaat

 • Je hebt een universitair masterdiploma in Communicatiewetenschappen. Andere masteropleidingen komen eveneens in aanmerking (bv. Sociologie, Culturele Studies) indien je voldoende kennis van het onderzoeksdomein en relevante onderzoekservaring hebt, bijvoorbeeld in het kader van een masterproef. Ook laatstejaarsstudenten kunnen kandideren.
 • Je bent een excellente en gemotiveerde onderzoeker met een sterk analytisch vermogen.
 • Je bent in staat om zelfstandig een onderzoeksproject op te volgen en in overleg bij te sturen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden. Ervaring met (digitaal) etnografisch onderzoek, interviews en focusgroepen zijn aanbevolen.
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en Engels (gesproken en geschreven taalvaardigheden).
 • Je bent in staat om academische en praktische kennis te combineren en valideren.
 • Je bent communicatief en kan goed in teamverband werken, en toont tegelijkertijd een grote mate van creativiteit, zelfstandigheid en zin voor initiatief.
 • Je bent bereid een Joint PhD af te leveren (Universiteit Gent / Tilburg University), wat een onderzoeksverblijf aan een buitenlandse onderzoeksinstelling (Tilburg University) omvat. 
 • Ervaring met jeugd(werk) en/of affiniteit met jongerencultuur is een pluspunt.

 

Aanbod

Een voltijdse doctoraatsbeurs voor een periode van maximaal vier jaar. Indiensttreding wordt voorzien ten vroegste 1 september 2018.

Een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving. Je werkt in het gloednieuwe gebouw ‘De Krook’ in Gent, een plek waar kennis, creativiteit en ondernemen centraal staan.

Er zijn twee universiteiten betrokken bij dit project: Universiteit Gent (hoofdinstelling) en Tilburg University. Het betreft hier dan ook een Joint PhD (gezamenlijk doctoraat), waardoor een onderzoeksverblijf aan de Tilburg University ook in het doctoraatstraject zit vervat.

Je zal worden begeleid door drie promotoren: Prof. dr. Lieven De Marez (UGent), dr. Ralf De Wolf (UGent) en Prof. dr. Mariek Vanden Abeele (UTilburg)

Procedure

Indien u geïnteresseerd bent, gelieve zo snel mogelijk en uiterlijk op 15 mei 2018 om 23u59 volgende documenten op te sturen:

 • Een motivatiebrief
 • Een uitgebreide CV
 • Een kopie van je diploma’s
 • Een scan van de individuele studieresultaten voor alle studiejaren
 • Een document waaruit je schrijfvaardigheid blijkt (bvb. een paper, een scriptie)  

 

Voor bijkomende informatie over het project kunt u contact opnemen met promotor Ralf De Wolf.

Meer informatie over de onderzoeksgroep mict is te vinden op www.mict.be