VACATURE - Fulltime doctoraatstudent: Het Verleden in het Heden

(12-12-2017)

Aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent is volgende voltijdse functie (m/v/x) vacant.

Een doctoraatsbeurs (4 jaar) in het kader van het FWO-project ‘Het verleden in het Heden:
Een multimethodologische studie naar de rol van het koloniale verleden in de hedendaagse representatie van Afrika in de Belgische gedrukte pers en omgekeerd’.

 

PROJECT

Dit onderzoeksproject wil kritisch onderzoeken of en welke koloniale constructies en discoursen aanwezig zijn in de hedendaagse representatie van voormalige Afrikaanse kolonies in de Belgische nieuwsberichtgeving en vice versa. Aan de hand van een comparatieve inhoudsanalyse, een productie-analyse en een publieksonderzoek wordt onderzocht welke rol het gedeelde koloniale verleden tot op vandaag speelt.

 

INHOUD VAN DE FUNCTIE

Je zal ingeschakeld worden in dit project als onderzoeker. Je schrijft wetenschappelijke artikelen en neemt deel aan (inter)nationale wetenschappelijke congressen. Daarnaast wordt verwacht dat je een doctoraal proefschrift afwerkt op basis van het gevoerde onderzoek. Tot slot neem je deel aan de dagelijkse werking van de betrokken onderzoeksgroepen (CIMS en CJS) en de vakgroep Communicatiewetenschappen.

 

PROFIEL VAN DE KANDIDAAT

- Je hebt een universitair masterdiploma in Communicatiewetenschappen, bij voorkeur met een specialisatie in journalistiek. Andere masteropleidingen komen eveneens in aanmerking indien je voldoende kennis van het onderzoeksdomein en relevante onderzoekservaring hebt, bijvoorbeeld in het kader van een masterproef. Ook laatstejaarsstudenten kunnen kandideren.
- Je bent een excellente en gemotiveerde onderzoeker met een sterk analytisch vermogen en affiniteit voor journalistiek, Afrika en het koloniale verleden.
- Je hebt een grote interesse in empirisch onderzoek en in wetenschappelijke theorievorming.
- Je kan zelfstandig en in teamverband empirisch onderzoek opzetten en uitvoeren.
- Je hebt kennis van en ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden. Ervaring met discoursanalyse, etnografisch onderzoek, interviews en focusgroepen zijn aanbevolen.
- Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en Engels (gesproken en geschreven taalvaardigheden) alsook van het Frans (lezen en schrijven).
- Journalistieke praktijkervaring en/of affiniteit met de onderzochte Afrikaanse landen is een pluspunt.

 

AANBOD

- Een voltijdse doctoraatsbeurs voor een periode van maximaal vier jaar. Indiensttreding wordt voorzien ten vroegste 1 april 2018. - Een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving.

 

PROCEDURE

Sollicitaties dienen uiterlijk op 15 februari 2018 via e-mail verstuurd te worden aan promotor Stijn Joye (Stijn.Joye@UGent.be).

Concreet verwachten we:
- Een motivatiebrief
- Een uitgebreide CV
- Een kopie van je diploma’s
- Een scan van de individuele studieresultaten voor alle studiejaren Voor bijkomende informatie over het project kunt u contact opnemen met de promotor van het project, Stijn Joye (Stijn.Joye@UGent.be).